nieuws

Feyenoord geeft tekst en uitleg aan gemeenteraad over Feyenoord City: 'Nog grofweg vijftig miljoen nodig'

Een artist impression van Feyenoord City Bron: OMA
Een artist impression van Feyenoord City Bron: OMA
Feyenoord heeft donderdagavond een uitgebreide toelichting gegeven aan de Rotterdamse gemeenteraad over de voortgang van het nieuwe stadion in Feyenoord City. Dat gebeurde een week na de bekendmaking dat de club een volgende fase ingaat van de planvorming, met de afronding van een technisch ontwerp voor het nieuwe stadion.
Om definitief 'ja' te zeggen moet Feyenoord op drie onderdelen groen licht hebben: de financiering moet rond zijn, de bouwkosten moeten vast staan en de businesscase moet verder geoptimaliseerd zijn. Vooral op die financiering werd donderdag uitgebreid ingegaan.
Voor Feyenoord City hebben stadion Feijenoord en de voetbalclub 444 miljoen nodig aan stichtingskosten. Daarvan is 218 miljoen aan vreemd vermogen bij de banken binnen. Wat betreft de cumulatief preferente aandelen is 75 miljoen aan intenties ontvangen en qua eigen vermogen heeft Feyenoord 73 miljoen aan intenties binnen. Daarnaast investeert de Stichting de Verre Bergen 24 miljoen.
“In totaal staan we dus op circa 390 van de 444 miljoen,” zegt financieel directeur Carl Berg van Stadion Feijenoord. “We hebben nog grofweg vijftig miljoen te gaan. En wat betreft de intenties hebben we nog geen signalen dat corona aanleiding is om die intentie te heroverwegen.”

Feyenoord: 'Geen garantie dat het lukt, maar voldoende vertrouwen'

De raadsleden benadrukken dat ze het goed vinden dat Feyenoord openheid van zaken heeft gegeven. Maar of dat alle leden van de raad voldoende geruststelt? Afgaand op de kritische vragen valt dat nog te bezien.
Ook de toelichting van financieel directeur Pieter Smorenburg van de voetbalclub zorgde voor twijfel. “Ik kan geen garantie geven dat het lukt, wij kunnen dus nog geen definitief 'ja' zeggen,” zegt Smorenburg, in navolging van zijn algemeen directeur Mark Koevermans vorige week. “Maar wij hebben er voldoende vertrouwen in om de komende twaalf maanden er alles aan te doen.”
Lees meer: Koevermans over voortgang nieuw stadion: 'Volgende zomer komen we tot een definitief besluit'

De businesscase onder de loep genomen

Een ander heikel punt blijft de businesscase van het stadion. Daar wil Feyenoord de komende maanden nogmaals naar kijken, voordat het er definitief tevreden over is. “Er ligt nu een plaatje waar 25 miljoen uit komt. Maar het is ook onze plicht om te kijken of Covid-19 permanente effecten heeft,” legt Smorenburg uit.
"En of we dus meer nodig hebben. Is dat een twijfel? Ik vind dat de realiteit waar we mee te maken hebben. Het risicoprofiel van de businesscase is toegenomen en dus gaan wij echt kijken of het nog wat hoger kan."

Kosten Technisch Ontwerp

Nadat Mark Koevermans vorige week zei dat de financiering van het Technisch Ontwerp de club sowieso geen geld zou kosten, riep dat de nodige vragen op. Wie zou de kosten dan wél betalen als het nieuwe stadion niet door zou gaan?
Financieel directeur Carl Berg van Stadion Feijenoord lichtte toe dat er afspraken zijn gemaakt met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas over de beide scenario's.
“Wij betalen de kosten terug na afronding van het stadion, dat is mee gefinancierd. Voor het geval het stadion niet doorgaat is de afhandeling van het zakelijk parkeren voor het stadion ingebracht in de stichting. Feyenoord exploiteert parkeerplaatsen en mocht het stadion niet doorgaan, dan kunnen zij het op die manier terugverdienen.“

Reacties politiek.

Nadat de twee financieel directeuren hun toelichting hadden gegeven vergaderden de raadsleden verder. De SP wilde weten waarom de 21 miljoen euro voor de overkluizing bij het nieuwe stadion niet voor woningbouw is gebruikt. Wethouder Kurvers liet weten dat door hier het geld voor uit te trekken het gebied extra aantrekkelijk wordt voor de woningbouw.
Leefbaar Rotterdam, de Partij voor de Dieren en GroenLinks waren niet blij dat Feyenoord nog steeds geen ja kan zeggen tegen het nieuwe stadion, ook al zou al het geld rond zijn. Ruud van de Velden van de Partij voor de Dieren wees er op dat er al jaren aan het plan gewerkt wordt en waarom dan weer een jaar wachten.?
Leefbaar-raadslid Robert Simons vraagt zich af of in het komende jaar die 50 miljoen euro die nog nodig is voor de financiering wel gevonden zal worden. Tot nu toe is dat niet gelukt. Volgens Simons zou dat door corona misschien wel moeilijker worden.
Had wethouder Van Gils van financiën en grote projecten vorige week nog gezegd dat er desnoods ook een gebiedsontwikkeling kan zijn zonder nieuwe stadion. Wethouder Kurvers van bouwen gaf aan dat hij er anders in staat. Een nieuw stadion is noodzakeleijk voor de nieuwe woonwijk. "Dat is de kurk waarop de gebeidsontwikkeling drijft".
Vanuit de raad kwam ook opnieuw de oproep naar de club om de supporters meer bij de plannen te betrekken. En ook van de wethouders wilden de raadsleden weer meer informatie over het project. Dat was de laatste maanden stukken minder geworden vonden raadsleden.