nieuws

Vereniging tegen Vuurwerkoverlast opgericht

afsteken.jpg
afsteken.jpg
ROTTERDAM - Het Rotterdamse GroenLinks-gemeenteraadslid Arno Bonte heeft op Nieuwjaarsdag samen met een Haagse collega en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap de Vereniging tegen Vuurwerkoverlast opgericht.
De vereniging gaat zich inzetten voor het beperken van vuurwerkoverlast. Ze pleiten ervoor dat vuurwerk voortaan alleen door professionals wordt afgestoken en zijn tegen het afsteken van vuurwerk door burgers.
Begin 2009 diende Bonte samen met zijn Haagse collega David Rietveld een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer voor een soortgelijk particulier vuurwerkverbod. Dat verzoek haalde het niet, omdat het binnen de termijn van twee jaar al eerder was behandeld.