nieuws

Betekeniseconomie: Niet de welvaart, maar het welzijn centraal

Niet de welvaart, maar het welzijn moet centraal komen te staan in de economie. Dat zegt Kees Klomp, lector bij Hogeschool Rotterdam. Volgens hem maakt ons huidige manier van denken ons kwetsbaar en legt een externe factor, zoals de corona, onze samenleving lam.
Daarom krijgen studenten bij de Hogeschool Rotterdam voortaan het lectoraat Betekeniseconomie aangeboden. Dat is een nieuwe manier van denken waarbij het maatschappelijk engagement in de economie centraal staat.

Welzijn

"We werken toe naar een economie waarbij niet alleen kijken naar welvaart en geld, maar naar een algemene ontwikkeling waarin welzijn centraal komt te staan", zegt Klomp die de Betekeniseconomie heeft bedacht. "Het gaat dus ook om onze leefomgeving, de manier waarop we met elkaar omgaan. Het is een verbreding van de huidige manier waarop we de economie behandelen."
Volgens Klomp is de economie steeds dominanter geworden in ons dagelijks leven en zijn we geneigd om alles vanuit een economisch oogpunt te benaderen.
Klomp: "We meten bijvoorbeeld het Bruto Binnenlands Product en als het daar goed mee gaat, gaan we ervan uit dat het ook goed gaat in de maatschappij, maar dat klopt niet", vertelt Klomp. "Er is een groot verschil tussen welvaart en welzijn, tussen levensstandaard en levenskwaliteit. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen."

Manier van denken

Terwijl de grondwet zegt dat de economie er is om de maatschappij te dienen, is het - vooral in de laatste decennia - precies andersom, vindt Klomp. En dat maakt ons erg kwetsbaar.
Klomp: "De coronacrisis maakt nog eens duidelijk dat een externe factor de hele samenleving lam kan leggen en dat komt door de manier waarop we de economie hebben ingericht. "Mijn missie is dan ook om een breder en steviger debat te voeren over wat de economie is en wat voor rol het moet krijgen in ons dagelijks leven."