nieuws

Wethouder De Langen overleeft motie van treurnis vanwege Trevvel

Sven de Langen (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport)
Sven de Langen (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport)
De gehele oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft een motie van treurnis ingediend tegen zorgwethouder Sven de Langen. Zij vinden dat hij te weinig heeft gedaan om de problemen aan te pakken bij doelgroepenvervoerder Trevvel. De motie heeft het uiteindelijk bij stemming niet gehaald.
Bij een motie van treunis wil de indiener, nu dus de oppositie, zijn teleurstelling uitspreken. Er zijn geen politieke consequenties aan verbonden, zoals bijvoorbeeld de vraag om op te stappen als bestuurder.

Te weinig actie

Het was Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck, die vandaag met het initiatief kwam. Hij vindt dat wethouder Sven de Langen niet goed heeft opgetreden bij alle vastgestelde problemen. "De afgelopen 2,5 jaar gaan we van incident naar incident" zei Van Elck. "Hij belooft steeds dat het wordt opgelost, maar al 12 keer is hij dat niet nagekomen".
Steun kreeg Leefbaar van NIDA, SP, Denk, PvdD, PVV en 50-Plus. Ellen Verkoelen van 50Plus: "De wethouder zegt op te treden, maar doet niets. Dat is te triest voor woorden. Alle seinen staan op rood voor deze wethouder als het gaat over Trevvel."

Wel degelijk verbeteringen

Coalitiepartij GroenLinks is het daar niet mee eens. Ook deze partij is niet tevreden over Trevvel, maar wijst erop dat het ook wel goed gaat, bijvoorbeeld bij het leerlingenvervoer. De partij krijgt bijval van D66, VVD, CDA en de PvdA. Allemaal vinden ze dat de wethouder wel degelijk ingrijpt en ze hebben daar vertrouwen in.
D66-raadslid Ingrid van Wifferen vindt het debat nu niet op zijn plaats. Zij wil eerst wachten op de resultaten van een onderzoek naar hoe het de laatste maanden is gegaan, nadat Trevvel dit voorjaar verbeteringen heeft doorgevoerd.
Wethouder De Langen zelf geeft aan dat het nu echt beter gaat. De hoeveelheid fouten neemt af. De officiële cijfers komen in november, maar 2 weken geleden zei de wethouder in een commissievergadering: "Op een aantal plekken worden verbeteringen gezien en op een aantal andere plekken nog niet."
De wethouder zei nog niet positief te zijn, maar ook niet volledig negatief.

Klachten Trevvel

Aanleiding voor het debat vandaag was de uitkomst van een onafhankelijk meldpunt van de Rotterdamse ombudsman. Er kwamen 300 meldingen binnen over Trevvel. Niet alle meldingen waren negatief, maar het kan in ieder geval stukken beter, constateerde Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld
Gebruikers mochten rapportcijfers geven aan het bedrijf. Trevvel kreeg een gemiddelde van 5,1. Vooral op het vlak van 'op tijd zijn' en 'communicatie over vertraging' scoorde het bedrijf een dikke onvoldoende. Ook vonden de klagers dat het bedrijf telefonisch slecht bereikbaar is.
Trevvel zei zich grotendeels te kunnen vinden in de aanbevelingen. Sommige kritiekpunten zijn inmiddels aangepast, liet het bedrijf weten. Het bedrijf zet wel als kanttekening bij het onderzoek dat er 143 rapportcijfers zijn uitgedeeld. Dat komt neer op minder dan een half procent van de klanten.