nieuws

Rotterdam stemt in met nieuwe werkbonus om 'parttime werken aantrekkelijker te maken'

Je zit in de bijstand, begint aan een parttime baan, maar gaat er toch op achteruit. Een veelvoorkomende situatie, maar vanaf 1 april kan dat niet meer in Rotterdam. De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een initiatief van D66-raadslid Nadia Arsieni, over een zogeheten 'werkbonus'. "Wij vinden dat werk moet lonen."
"Je merkt dat mensen de stap naar een parttime baan naast de bijstand niet zo makkelijk zetten, omdat het eigenlijk heel onaantrekkelijk voor ze is", vertelt Arsieni. "Dan kunnen ze hun toeslagen verliezen. Ook weten ze eigenlijk niet hoe ze uitkomen, omdat hun bijverdiende inkomen dan wordt verrekend met de bijstand. Dat gebeurt op een manier die achteraf pas zichtbaar wordt. Voor heel veel mensen is die onzekerheid een groot risico. Een beetje bijverdienen is dus voor veel mensen eigenlijk niet te doen, en dan gaan ze gewoon wachten tot die ene volledige baan langs komt."Lees meer: Werkbonus voor mensen in de bijstand
Er achteruit op kunnen gaan, terwijl je van werkloos naar een parttime baan gaat. Het klinkt een beetje scheef. "Het systeem is nou eenmaal zo dat je niet veel mag bijverdienen", vertelt Arsieni daarover. "In Rotterdam gaat dat veranderen, je mag hier vanaf april volgend jaar twee keer zo veel bijverdienen als normaal. En dat deel dat je kunt bijverdienen wordt in de vorm van een werkbonus uitgekeerd. En daar hoef je niets over terug te betalen, een zeker inkomen dus."

Uit de bijstand

Uit onderzoek blijkt dat bijstandsgerechtigden die parttime werken, drie keer zo vaak helemaal uit de bijstand raken dan gemiddeld. "We willen het parttime werken eigenlijk veel aantrekkelijker maken, zodat je mensen stimuleert om de eerste stap naar werk te zetten", vervolgt Arsieni. "Dat gaan we doen met een werkbonus."
Alleen Rotterdammers van 27 jaar of ouder komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor de nieuwe werkbonus-regeling, die voorlopig twee jaar zal gelden. "Tussentijds kijken we of het ook het gewenste effect heeft. We willen natuurlijk dat mensen zich beter gaan voelen en ook echt parttime gaan werken. Dat houden we in de gaten", besluit Arsieni.