nieuws

Kritisch rapport over storingen op Havenspoorlijn, ProRail belooft beterschap

Archieffoto
Archieffoto
Het is aan hoog gemotiveerde medewerkers die ‘door roeien en ruiten gaan’ te danken dat storingen op de Havenspoorlijn worden verholpen. ProRail zelf weet die niet adequaat aan te pakken.
Dat is de belangrijkste conclusie in het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau CrisisLab, dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail zelf gaven opdracht voor dit onderzoek naar de vele verstoringen op de Havenspoorlijn.
Een gebrek aan sturingsvermogen, een tekort aan kennis en te weinig lange termijn denken en doen zijn de oorzaak van de honderden storingen en mankementen per jaar in het goederenvervoer. Dat de medewerkers bij de aanpak van de storingen ‘buiten de lijntjes kleuren’, wordt in de organisatie maar beperkt gewaardeerd.

Economische schade

Goederenvervoerders en verladers klagen al jaren over het achterstallige onderhoud van de veertig kilometer lange Rotterdamse Havenspoorlijn tussen Kijfhoek en de Maasvlakte. De vele onverwachte infrastoringen zorgen voor frustratie, vertraging en economische schade. Lees meer: Volgend jaar pas weer rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven-Zuid
Volgens onderzoeksbureau CrisisLab heeft ProRail in de regio Randstad Zuid (waar de Havenspoorlijn onder valt) ‘moeite met het spoorbeheer als er grote afwijkingen zijn van het reguliere proces’. Vooral rond de Havenspoorlijn heeft dit geleid tot een steeds grotere onderhoudsachterstand.
De onderzoekers schrijven dat ProRail bij het goederenvervoer op dezelfde manier denkt te kunnen werken als bij het reizigersvervoer. Maar bij het goederenvervoer zijn meer vervoerders betrokken en is er een ander soort dienstregeling en operationele besturing. Ook vraagt het goederenvervoer een andere aanpak qua onderhoud van de infrastructuur.
ProRail zegt de conclusies aan te grijpen om zaken structureel te verbeteren. De komende twee jaar worden de onderhoudsachterstanden weggewerkt.
Zo komt er een calamiteitenweg op het emplacement Kijfhoek en worden schuimblusvoertuigen aangeschaft om sneller te kunnen ingrijpen bij noodsituaties. Ook komt er op Waalhaven-Zuid een blusvoorziening, waardoor rangeren met gevaarlijke stoffen weer mogelijk wordt. Sinds september 2019 is het al niet mogelijk om daar wagons of locomotieven te wisselen.

Bluswatervoorziening

ProRail gaat ook de vereiste vergunningseisen naleven wat betreft de bluswatervoorzieningen en de aanwezigheid van de bedrijfsbrandweer. Volgens CrisisLab zijn deze eisen ‘onevenredig zwaar en kosten ze veel geld’. Maar Prorail zegt er aan te zullen voldoen.
Burgemeester Jan van Belzen van de gemeente Barendrecht wordt de voorzitter van het bestuurlijk overleg die de veiligheidseisen in het spoorgoederenvervoer landelijk moet gaan harmoniseren.
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemt het een kritisch rapport en spreekt van een problematiek die niet van vandaag of morgen is opgelost. Ze benadrukt dat een robuuste, goed onderhouden en beschikbare Havenspoorlijn van groot belang is en voelt de urgentie om op korte termijn stappen te zetten. Ze steunt de verbeteringsaanpak van ProRail en zegt de opvolging van de aanbevelingen ook in de gaten te gaan houden.
ProRail denkt nog drie tot vier jaar nodig te hebben om het gehele goederenvervoer structureel verbeterd te krijgen.