nieuws

Scholen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen krijgen hulp bij ouders zonder geld

Schoolgaande kinderen kunnen niet zonder kleding, een computer, schriften een agenda en eten. Maar steeds meer ouders kunnen die kosten niet betalen. Daarom wordt op bijna alle middelbare scholen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen een aandachtsfunctionaris aangesteld die kennis en expertise heeft over armoede en schoolkosten. De drempel om over armoede te praten, moet met het fonds 'Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs' daarmee lager worden.
De aandachtsfunctionaris zal een halve dag per week op de scholen aanwezig zijn gedurende drie jaar. Personeel van de school dat vragen heeft over armoede, of dat niet weet hoe om te gaan met een ouder die aangeeft dat hij schoolkosten niet kan betalen, kunnen bij deze persoon terecht. Daarmee moet worden voorkomen dat ouders binnen een school van het kastje naar de muur binnen worden gestuurd.
"Wat je echt niet wilt, is dat een ouder die de moed heeft om over armoede en schoolkosten in gesprek te gaan, hetzelfde verhaal binnen de school vier keer moet houden", zegt projectleider Theo Werner. Eerst bij de mentor, dan bij een zorgcoördinator of bij iemand van de financiële administratie en dan nog bij een adjunct directeur. Dan moet hij vier keer die drempel over. Die drempel moet lager."

Potje met geld

Werner hoopt dat door de drempel te verlagen, meer ouders met financiële problemen over hun zorgen durven te praten. Ook hoopt hij dat de ouders inzien dat door in gesprek te gaan, er samen naar een oplossing kan worden gezocht. Die oplossing is al aan gedacht. Naast het aannemen van een aandachtsfunctionaris, wordt er ook een solidariteitsfonds binnen de scholen opgezet waar ouders een beroep op mogen doen als zij bijvoorbeeld het schoolreisje of de aanschaf van een laptop niet kunnen betalen.

Blij zijn dat een leerling aanwezig is

Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan hoe het schoolpersoneel omgaat met armoede. Werner hoopt het schoolpersoneel meer begrip toont voor leerlingen die opgroeien met financiële zorgen. "We moeten armoede signaleren en leerkrachten moeten niet meer iemand de les uitsturen omdat hij zijn laptop, boek of pen niet bij zich heeft. Een aantal leerlingen leerlingen gaat 's ochtends de deur uit met zulke zorgen aan z'n hoofd dat die agenda bij je hebben al lastig is. Soms moet je ontzettend blij zijn dat een kind er gewoon is en dat hij de rest wel bij zich heeft."
In elke klas zitten volgens Theo twee tot zes leerlingen die in armoede opgroeien. "Als leerkracht zal je dus ook moeten bedenken: in deze leuke klas met allemaal leuke leerlingen zitten twee tot drie leerlingen waar de ouders niet weten hoe deze week het eten op tafel komt."

Fouten

Theo Werner was zelf lange tijd directeur van het Geuzen College in Vlaardingen en kent de ellende die bij veel leerlingen thuis speelt, uit de praktijk. "Die problemen gaan mee naar school en je staat dan eigenlijk al met 0-4 achter." Maar hij geeft ook toe dat hij toen hij nog directeur was, fouten heeft gemaakt.
Zo zette hij vroeger een deurwaarder in als ouders een betalingsachterstand hadden. "Daardoor liep een rekening van 125 euro op tot 900 euro en werd het probleem alleen maar groter. Nu denk ik: ja, dat moet je gewoon niet doen." Kinderen worden daardoor volgens Theo niet geholpen.
Ook mochten kinderen waarvan het schoolreisje niet was betaald, niet mee en moesten ze in plaats daarvan een thuisprogramma volgen. "Achteraf denk ik, nou Theo, hier had je nog wel meer levenswijsheid mogen inbrengen."