nieuws

Toch nog geld voor Gergiev Festival?

Archieffoto
Archieffoto
De Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi gaat onderzoeken of er toch geld naar het jaarlijkse Gergiev Festival kan. In de cultuurplannen voor de komende vier jaar is besloten het festival geen subsidie meer te geven. Op aandringen van raadsleden wil de wethouder zijn best gaan doen om iets voor elkaar te krijgen.
De verbazing bij de organisatie was groot bij de bekendmaking van het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om de jaarlijkse subsidie van 350 duizend euro aan het vierdaagse Gergiev Festival te beëindigen. Het festival zou 'niet ingebed zijn in de stad, niet vernieuwend zijn en geen nieuwe doelgroepen aanspreken'.
Wethouder Kasmi nam het advies over in zijn cultuurplannen. Bij de bespreking, woensdag in de cultuurcommissie, stelden Leefbaar Rotterdam, het CDA en de VVD daar vragen over. VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer vond het pijnlijk en vroeg of er niet een afbouwfase voor de subsidie kon komen.
Wethouder Kasmi zei dat het cultuurbudget wat hem betreft niet wordt veranderd. Er wordt nu gekeken gekeken of de financiering op een andere manier mogelijk is. Of het er komt en hoeveel, hoe vaak en uit welk potje is nog allemaal niet bekend.

Museum Rotterdam

Ook de voorgestelde sluiting van Museum Rotterdam kwam ter tafel. De raad lijkt het met dat voorstel eens te zijn. Als volgende maand met het plan wordt ingestemd dan gaat het museum nog dit jaar dicht. Wethouder Kasmi vertelde dat al per 1 januari de huur is opgezegd van de huidige locatie.
Een speciaal aan te nemen 'kwartiermaker' moet een nieuwe locatie gaan zoeken en ook een plan schrijven hoe het nieuwe museum eruit moet gaan zien. Een van de locaties die genoemd wordt is in de vernieuwde bibliotheek. Meer daarover kon wethouder Kasmi niet zeggen. "Het is echt de taak van de kwartiermaker welke locatie het wordt".

Kritiek op subsidieadviezen

Al dinsdag op de inspraakavond voor de cultuurinstellingen en ook vandaag tijdens de commissievergadering kwamen klachten over de werkwijze van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Instellingen die geen subsidie meer ontvangen vinden dat er fouten zijn gemaakt en de organisaties voelen zich tekort gedaan. Volgens 50 Plus vinden sommige instellingen de RRKC vooringenomen en niet goed geïnformeerd.
Wethouder Kasmi vindt dat er een goed cultuurplan ligt. Hij wil het beeld rechtzetten alsof er van het advies niets klopt. Hij erkent dat het soms niet helemaal goed gegaan is en dat er wel wat verbeteringen noodzakelijk zijn. Maar het aantal feitelijke onjuistheden valt mee.
Het maakt volgens de wethouder ook niets uit voor de beslissing. Er zou bij een nieuwe poging geen ander oordeel over de subsidieverstrekking genomen zijn.

Corona

Alle plannen zijn opgesteld voordat corona uitbrak. De VVD wilde duidelijk hebben dat het subsidiegeld echt alleen gebruikt wordt voor de programmering van de instellingen. Niet om financiële tekorten door de corona-uitbraak mee op te vullen.
Wethouder Kasmi zei dat die afspraken duidelijk zijn. Voor financiële problemen is er de noodsteun. Voor de subsidie moeten de cultuurinstellingen zich verantwoorden wat hun prestaties zijn en hoe het geld gebruikt is.
Half november wordt er over het cultuurplan 2021-2024 gestemd in de gemeenteraad