nieuws

Minder vervuilend woon-werkverkeer en meer collectieve zonnedaken; nieuwe Rotterdamse klimaatafspraken

Door het thuiswerken de afgelopen maanden is een groot deel van het woon-werkverkeer verdwenen. Dat scheelt veel reistijd, maar is ook beter voor het milieu. Rotterdam hoopt dat in de toekomst zo te houden en heeft afspraken gemaakt met bedrijven in de stad om milieuvriendelijker naar werk te gaan. Het is daarmee een van de nieuwe maatregelen voor het Rotterdamse klimaatakkoord die donderdag gepresenteerd worden.
"We hebben veel grote bedrijven in Rotterdam en eigenlijk elk bedrijf denkt nu met de coronatijd na over het goed faciliteren van thuiswerken", zegt wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid. "Hoe zorg je ervoor dat je dat ook een beetje verspreid doet over de week? Dat niet elk bedrijf straks in Rotterdam op vrijdag thuiswerkdag heeft." De bedrijven die meedoen zijn onder andere Eneco, Unilever, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente zelf.
Ook wordt gekeken wat een alternatief vervoer kan zijn voor de auto, zoals het ov, de fiets of een elektrische auto.

Extra afspraken

Het is niet de enige afspraak, of klimaatdeal, die de wethouder Duurzaamheid heeft gemaakt met bedrijven in de stad. De vraag naar waterstof groeit en om daarin te voorzien hebben Nouryon, BP en het Havenbedrijf Rotterdam afgesproken om de grootste groene waterstoffabriek van Europa te gaan ontwikkelen, waarmee met groene (wind)stroom uit water waterstof wordt gefabriceerd.
Ook zijn er afspraken gemaakt met verhuurmakelaar Heimstaden en VVE's om huizen energiezuiniger te maken. Verder moeten er 90 coöperatieve zonnedaken komen, zodat in de wijken een soort kleinschalige energieleveranciers ontstaan en de Rotterdamse bedrijventerreinen moeten verduurzamen.
"Voor bedrijven op zo’n industriegebied wordt het makkelijker gemaakt om te verduurzamen", belooft wethouder Bonte. "Bijvoorbeeld om ze te helpen met het aanbieden van een dakenscan, om te kijken of het dak geschikt is om zonnepanelen op te leggen. Het voordeel is als een bedrijventerrein gezamenlijk dit wil, dan kunnen de maatregelen voor alle bedrijven in een keer genomen worden." Rotterdam telt veertig bedrijventerrein en de wens van de gemeente is dat in de komende jaren de helft daarvan verduurzaamd is. Bij Spaanse Polder is dit al gedaan.

Afname CO2 al zichtbaar

De klimaatafspraken vormen samen het Rotterdamse Klimaatakkoord. Dat is een verzameling afspraken die Rotterdam maakt met maatschappelijk organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen om de stad op allerlei manieren milieuvriendelijker te maken en de uitstoot van CO2 te verminderen. Soms zijn de afspraken concreet, soms moeten bedrijven 'van elkaar leren' of 'ervaringen delen’. Met de afspraken van donderdag erbij zijn er nu 55 van dit soort klimaatdeals.
"Daarmee moeten we in staat zijn om binnen tien jaar om de uitstoot van CO2 te halveren", zegt Bonte. "Het goeie nieuws is dat het het afgelopen jaar al minder is geworden. Waar we jaarlijks te maken hadden met een stijgende CO2-uitstoot, hebben we nu de dalende trend ingezet. Hoeveel de CO2-uitstoot in 2019 is verminderd, wordt nu door de DCMR onderzocht."