nieuws

Onderzoek: registratie van arbeidsmigranten moet beter voor overzicht en tegen uitbuiting

De registratie van arbeidsmigranten moet beter. Dat zeggen onderzoekers van de provincie Zuid-Holland. Het gaat dan om migranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa die voor een tijdje in deze provincie komen werken. Gemeenten raken nu het zicht kwijt op inwoners en de arbeidsmigranten lopen het risico uitgebuit te worden.
"Aangezien het om Schengenlanden gaat, kunnen arbeiders uit die landen overal in Europa werken", zegt Dirk Schravendeel, een van de onderzoekers. "Als ze er maar een paar maanden blijven, is een registratie niet nodig, maar wanneer ze voor langere tijd in een ander land willen blijven dan moeten ze zich inschrijven in het BRP, de Basisregistratie Personen."
Nu hoeven de arbeiders alleen als niet-ingezetene geregistreerd te zijn, maar dat levert volgens Schravendeel veel problemen op. "Op die manier is wel te achterhalen waar de arbeiders werken, maar niet waar ze wonen. Gemeenten raken op die manier het zicht kwijt over hun inwoners. Daar komt nog bij dat een gemeente pas kan ingrijpen bij bijvoorbeeld uitbuiting als ze op de hoogte is waar de arbeiders wonen."

Uitbuiting

Uitbuiting komt vooral voor bij arbeidsmigranten die niet weten dat er regels in Nederland zijn die hen daartegen beschermen.
Omdat mensen die hier werken gewoon belasting moeten betalen, beschikken ze al over een Burger Servicenummer (BSN). "Maar daarmee kun je geen adres achterhalen", zegt Schravendeel. "Dus is het goed om mensen te verplichten zich in te schrijven als ingezetene. Belangrijk is wel dat je de procedures daarvoor eenvoudig moet maken. Als een Poolse migrant eerst op een Nederlandstalige website moet uitzoeken hoe hij zich kan inschrijven, dan is de drempel heel hoog. Een eenvoudige app kan de oplossing zijn."
De onderzoekers werkten samen met de gemeente Westland, Den Haag, Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze hebben hun bevindingen overhandigd aan de voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, Emile Roemer.