nieuws

Waarom Feyenoord niet kiest voor het ‘plan B’ van De Moderne Kuip

Een artist impression van De Moderne Kuip
Een artist impression van De Moderne Kuip
Vorige maand maakte Feyenoord bekend dat het nog geen definitieve klap geeft op de komst van een nieuw stadion. In de komende twaalf maanden wil de club een nog duidelijker beeld krijgen van de haalbaarheid van het stadion binnen Feyenoord City. Critici zijn verbaasd. Er ligt toch een compleet alternatief klaar, waarbij De Kuip verbouwd wordt? Waarom kiest Feyenoord niet voor het ‘plan B’ van De Moderne Kuip?
Feyenoord heeft nog twaalf maanden nodig om een definitief besluit te nemen over de ‘go’ of ‘no go’ voor een nieuw stadion. Volgens de club is dat allemaal volgens planning en was de zogenaamde ‘financial close’ in 2021 altijd al het definitieve besluitmoment. Maar het vertrouwen dat de komst van een nieuw stadion mogelijk is, is bij de club nog altijd voldoende aanwezig. Ze gaan door met de ontwikkeling van de plannen.
Er is vertrouwen, maar er moet nog wel het nodige gebeuren, geeft Feyenoord zelf ook aan. De club heeft de komende maanden nodig om de financiering helemaal rond te krijgen, iets waar de financieel directeuren van stadion en voetbalclub optimistisch over zijn.
Daarnaast wil de club een hoger potentieel bedrag uit de businesscase zien te krijgen, bovenop de ruim 25 miljoen die in het document al berekend is. En uiteraard moet alles daadwerkelijk uitvoerbaar zijn binnen de beoogde bouwkosten.
En terwijl Feyenoord daar mee bezig is in het komende jaar, richt het zich niet op een alternatief plan. “Wij kiezen voor nieuw stadion in Feyenoord City. Mocht dat niet slagen, pas dan zijn alternatieven aan de orde. Dat is nu niet zo,” benadrukte Carl Berg, de financieel directeur van Stadion Feijenoord, eind september nog in een briefing aan de Rotterdamse gemeenteraad.
Het zorgt binnen de raad én bij een deel de achterban van Feyenoord voor gefronste wenkbrauwen. De vraag is gesteld: Waarom wordt een ogenschijnlijk compleet renovatieplan met gebiedsontwikkkeling, dat veel goedkoper is dan de nieuwbouwplannen, terzijde geschoven?

De verbouwplannen van De Moderne Kuip

Wij schreven al eerder over de vernieuwbouwplannen van het consortium De Moderne Kuip (DMK). Bij de keuze voor deze plannen zou De Kuip in 2,5 jaar worden uitgebreid met een derde ring om, net als bij het stadion in Feyenoord City, te groeien naar 63.000 plaatsen en hetzelfde commercieel programma.
DMK heeft altijd gezegd dat zij werken aan een alternatief, voor het moment dat de nieuwbouwplannen niet doorgaan. Zij zien het niet als een concurrentiestrijd met Feyenoord City. Maar zij willen wel dat er een alternatief klaar ligt voor het geval de plannen worden stopgezet. Zodat Feyenoord niet opnieuw veel tijd verliest.
Artist impression van de derde ring van De Moderne Kuip (DMK) tekst gaat door onder de foto
Er lag een plan van DMK van 200 miljoen, ten opzichte van de benodigde 444 miljoen voor de huidige nieuwbouwplannen. Inmiddels zijn ook bij De Moderne Kuip de bouwkosten gestegen, naar 230 miljoen. Mede door aanpassingen aan het dak, ten opzichte van eerdere plannen. Het oude dak van De Kuip zou vervangen worden door een nieuw, lichtdoorlatend dak.

Is De Moderne Kuip überhaupt een alternatief voor Feyenoord?

Omdat er veel onzekerheden zijn rondom Feyenoord City en de kans er nog steeds is dat Feyenoord uiteindelijk ‘nee’ zegt tegen de nieuwbouwplannen, is er gekeken naar dit Plan B. DMK heeft een rapport met de plannen, kosten en baten naar Feyenoord gestuurd en is meermaals in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de club, het stadion en de gemeente.
Uiteindelijk draait het, met welk stadionplan dan ook, om de bespeler van dat stadion: Feyenoord. Wat levert het de club op? Twee maanden geleden, toen Feyenoord een besluit moest nemen, was hierover nog teveel onduidelijkheid. De businesscase van DMK gaf een indicatie, maar stond nog niet vast. Er is sindsdien gewerkt en gesleuteld aan die businesscase van het alternatieve plan. Het consortium laat weten dat zij tevreden zijn over de vorderingen en dat er "veel in positieve zin is gebeurd".
De mensen achter De Moderne Kuip zijn geïnformeerd over de redenen waarom Feyenoord kiest om door te gaan met de huidige nieuwbouwplannen en waarom zij (op dit moment) geen alternatief zijn. Want binnen Feyenoord is het na het kennisnemen van de verbouwplannen nog altijd de vraag of DMK überhaupt een alternatief is, als er toch een streep gaat door de nieuwbouwplannen. Ook dat moet in de komende twaalf maanden eventueel nog blijken.
Artist impression van het veld van De Moderne Kuip (DMK) tekst gaat door onder de foto
Waar zitten die twijfels bij Feyenoord hem in? Met betrekking tot de bouwkosten is het nog niet zeker of het plan ook uitvoerbaar is voor de genoemde – inmiddels – 230 miljoen. Een daadwerkelijke offerte of contract met een bouwpartij kan pas afgesloten worden als Feyenoord daar de opdracht toe geeft. DMK benadrukt dat zij harde intentieverklaringen hebben van hun beoogde aannemer.
Wat betreft de inkomsten moest DMK ook nog werk verrichten. In de originele uitgangspunten was bijvoorbeeld de inkomsten van Europees voetbal mee begroot. Iets wat Feyenoord niet wil. En dat maakte de vergelijking met de nieuwbouwplannen complexer. DMK laat weten dat in de businesscase inkomsten en lasten van het stadion en de voetbalclub nu uit elkaar worden getrokken. Er wordt tot in detail aan de financieringsstructuur gewerkt en ook aan het verstevigen van het eigen vermogen.
Op de achtergrond gaat, net als de ontwikkeling van Feyenoord City, de planvorming van DMK dus door. Het consortium wil de twijfels bij de voetbalclub in de komende tijd proberen weg te nemen. DMK zal Feyenoord binnenkort op de hoogte stellen van hun aanpassingen en wil opnieuw het gesprek aan gaan.

Onduidelijkheid voor de gemeente

Omdat Feyenoord City ook draait om een complete gebiedsontwikkeling heeft ook de gemeente kennisgenomen van het Plan B van DMK. In het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City gaat het college hier ook op in.
“Onze conclusie is dat dit alternatieve plan geen nieuwe inzichten oplevert ten opzichte van de eerder gemaakte afweging,” schrijft het college aan de raad. “Hoewel de beschikbare informatie van het plan zeer globaal is en daarmee geen diepgaande analyse mogelijk is, blijken uit het plan geen nieuwe feiten die een nieuwe afweging rechtvaardigen. (…) Zo wordt de financiële haalbaarheid nergens aangetoond en wordt in het document erkend dat veel kosten niet zijn meegenomen en dat men de staat van de huidige Kuip en het programma van eisen niet kent en dus niet bij het plan heeft kunnen betrekken.”
Het college vindt ook dat de financiële onderbouwing met betrekking tot de mobiliteit in de gebiedsontwikkeling beter onderbouwd moet worden. "In de plannen wordt de Stadionweg verlegd, is er een beperkt aantal parkeerplaatsen en is er nog geen ruimte ingericht voor 60.000 kantoren en 10.000 woningen," aldus de gemeente.
Deze kritiek wordt ook meegenomen in de verduidelijking die DMK rond hun plan zal maken. Zij zien de gebiedsontwikkeling van het zuidelijk deel van de wijk Feijenoord als drie op zichzelf staande ontwikkelingen, met ieder een eigen businesscase. Zij doelen dan op het stadion, de stadion-driehoek en het gebied aan de Maas. Een gesprek met de gemeente is gewenst, maar de prioriteit bij DMK ligt eerst op een akkoord met Feyenoord, voordat het consortium zich daadwerkelijk zal buigen over deze politieke vraagstukken.
Of het nu gaat om de nieuwbouwplannen of de verbouwplannen; duidelijk is dat er nog altijd veel water door de Maas moet stromen, wil er daadwerkelijk iets gebeuren rondom het stadion van Feyenoord. En met de prille economische coronacrisis, is die verloren tijd kostbaarder dan ooit.