nieuws

Column: 'Op scholen zijn we voorlopig de klos en kun je morgen aan de beurt zijn'

Willem Sonneveld is docent Maatschappijwetenschappen op de GSR in Rotterdam. Hij beschrijft de komende periode hoe het is om in coronatijd voor de klas te staan. In deze eerste column vertelt hij over de eerste weken vol onwennigheid, het nadeel van afstand en het gebrek aan communicatie.
Het jaar begint zoals het eindigt. Alsof er een deken over het samenzijn ligt. Na zes weken zomervakantie begroeten we elkaar doorgaans als koeien die na de winter voor het eerst de wei in mogen. Nu schuifelen we omzichtig door de personeelsruimte en mompelen wat over de vakantie. Ik stap ook veel minder snel op een nieuwe collega af, omdat ik geen zin heb in het gedoe op anderhalve meter.
Afstand houden lukt vaak, maar soms staat de omgevingsradar niet goed afgesteld en sta je opeens oog in oog met een leerling. Ik moet me telkens bedwingen om niet de klas in te stappen om in schriften en werkboeken te loeren om op de hoogte te zijn van de vorderingen. Soms vergeet ik dat en loop ik door het middenpad. Leerlingen wijzen me er snel op en ik vlucht weer naar het bord.

Doelen

Het beleid van de regering heeft twee doelen: het voorkomen van de overbelasting van de zorg en het beschermen van de kwetsbaren. Hugo en Mark herhalen het keer op keer. De routekaart die dinsdag werd gepresenteerd, maakte duidelijk hoe we die doelen kunnen halen. Als het risiconiveau toeneemt dan zijn er steeds meer beperkingen.
Voor het basis- en voortgezet onderwijs betekent het dat zelfs bij een nieuwe lockdown de scholen open zullen blijven. Het OMT heeft dat geadviseerd: 'gezien het grote belang van onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen'. Jaap van Dissel gaf dinsdag toe dat het openblijven van de scholen heeft geleid tot strengere maatregelen voor andere sectoren.
De school volgt de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. Er hangen spatschermen en er gelden regels met betrekking tot het desinfecteren van de handen, het schoonmaken van de tafeltjes en het afstand houden tot de docent. Leerlingen verlaten het lokaal vijf minuten voor de bel en worden geacht de gangen vrij te maken voor de leraren. In de aula zijn paden gemaakt die vrij moeten blijven. De pauze brengen ze in groepen buiten door. Elke dag mag één afdeling binnen blijven. Als het regent brengen de leerlingen de pauze door in het lokaal.
Het mondkapje is inmiddels wel dringend geadviseerd, maar veel leerlingen dragen geen masker in het schoolgebouw. Ze schamen zich ervoor zolang niet meer dan de helft het masker draagt. Dat door de regering maandenlang het effect van een mondkapje zwaar werd betwijfeld, helpt niet mee aan de implementatie ervan.

Besmettingen

Ondertussen waart het virus rond. Een aantal dagen geleden leek er sprake van een cluster aan besmettingen. Toen de GGD niet bereikbaar was voor overleg, werd V6 uit voorzorg vier dagen naar huis gestuurd. Verschillende leerlingen en hun nauwe contacten zitten thuis.
Leerlingen vragen zich af of zij wel of niet het virus van een medeleerling hebben gekregen. Veel leerlingen maken zich zorgen dat ze het virus meenemen en overdragen op een kwetsbare naaste. Een meisje maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over haar zieke vader. Ze voelt zich niet op haar gemak in het schoolgebouw. Bang als ze is om het virus op te lopen en thuis door te geven.
Ik hoor een collega zeggen: 'Ik hoop dat ik het snel krijg, dan ben ik ervan af.' Niet iedereen denkt er zo over. De collega een deur verder gaat in november met pensioen en wacht op de uitslag van een medisch onderzoek en is niet op zijn gemak. Hij moet van zichzelf aan het werk en heeft in 42 jaar een enkele dag verzuimd. Ik druk hem op het hart voor zichzelf te kiezen en vanuit huis les te geven. Een week later doet hij dat ook.
Van Arie Slob ondertussen weinig tot niets. Hij schijnt druk met iedereen in overleg te zijn en belt wat af. Ik weet ook niet wat ik precies van hem zou verwachten. Het voelt voor mij alsof we de loopgraven zijn ingestuurd zonder voldoende middelen. Het mag zich niet te veel verspreiden, maar op scholen zijn we voorlopig de klos en kun je morgen aan de beurt zijn. Dat dat ook nog eens niet heel erg wordt gevonden door Mark, Hugo en Arie voelt niet goed.
Reageren? Mail naar nieuws@rijnmond.nl