nieuws

'Als het nergens mag, waarom dan wel in de kerk?'

Predikant Marianne Bogaard van de Kralingse Hoflaankerk heeft begrip voor alle kritiek op kerken die zondagdiensten voor honderden gelovigen blijven organiseren. In haar eigen kerk houden ze zich wel aan de maatregelen. Maar ze wil niet oordelen over haar collega's: "Voor mensen uit de wat zwaardere hoek van de kerk is het echt heel belangrijk om elke zondag bij elkaar te komen en God te loven."
Hoewel bijeenkomsten met meer dan dertig mensen volgens de aangescherpte richtlijnen niet mogen, geldt een uitzondering voor religieuze bijeenkomsten. Officieel zijn de kerken dus niet in overtreding. Maar voor Bogaard geldt: "Als er in de samenleving niet met meer dan dertig mensen samen mogen komen dan doen wij dat hier ook niet."

Wantrouwen

De kerk speelt volgens de Kralingse predikant zeker in tijden van crisis een belangrijke rol in de levens van veel mensen. Dat er vanuit de samenleving soms met wantrouwen gekeken wordt naar grote kerkbijeenkomsten snapt Bogaard ook: "Ik begrijp ook heel goed dat als je hier van buiten naar kijkt dat je dan denkt: als we het nergens mogen waarom dan wel in de kerk?"
Door alle kritiek vergeten we volgens Bogaard soms dat de kerk ook veel mooie, positieve kanten heeft: "Het is op dit moment heel belangrijk dat als mensen eenzaam zijn dat daar contact mee wordt onderhouden. En dat gebeurt in kerkelijke gemeenschappen. Ook veel kerken op Zuid zijn sociaal-maatschappelijk heel belangrijk, met name voor de mensen die het niet breed hebben. Dat zijn allemaal hele positieve signalen en dat is een manier waarop de kerk midden in de samenleving staat. Die geluiden worden nu te weinig gehoord en dat is zonde."

Boodschap

Bogaard heeft ook nog een boodschap voor deze kerken: "Denk er goed over na op welke manier je in de samenleving wil staan. En probeer zo solidaire mogelijk te zijn. Wat in de samenleving niet kan, doe dat ook in de kerk niet."
Hoogleraar Martin de Jong vertelt over de rol van de kerk in pandemieën, en vergelijkt daarbij voorgaande epidemieën met de huidige coronacrisis