nieuws

Feyenoord noteert verlies door negatieve transferbalans

Feyenoord heeft in het seizoen 2019/2020 een verlies gedraaid van bijna 7 miljoen euro. Het negatieve resultaat komt vooral doordat er weinig spelers zijn verkocht door de Rotterdamse club.
Er werd bijna 9 miljoen euro meer uitgegeven, dan dat vertrekkende spelers opleverden. Dat zorgt voor een netto resultaat van 6,7 miljoen euro negatief.
Ondanks de coronacrisis heeft Feyenoord het boekjaar 2019-2020 wél weten af te sluiten met een positief bedrijfsresultaat van een half miljoen euro, op een omzet van ruim 73 miljoen euro.
"Zowel de supporters als onze zakelijke relaties hebben Feyenoord enorm geholpen door massaal af te zien van de compensatie voor niet-gespeelde wedstrijden. Mede daardoor hebben we het negatieve financiële effect van corona voor dit boekjaar nog enigszins beperkt kunnen houden tot 2,5 miljoen euro. We zijn daar enorm dankbaar voor!," aldus financieel directeur Pieter Smorenburg.

Transferbeleid bij Feyenoord

De negatieve transferbalans is een bewuste keuze, licht Smorenburg de cijfers verder toe. "We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en dus geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers. Ook is er bescheiden geïnvesteerd in talentvolle jonge spelers. Door hen aan te trekken en te behouden hopen we sportief succes te behalen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot meer inkomsten en hogere transfersommen in de komende jaren."

Terughoudendheid met betrekking tot de financiële toekomst

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2020 18,6 miljoen euro. Volgens het KNVB financieel ratingsysteem (FRS) behoort Feyenoord tot de financieel gezonde clubs.
Maar de échte klap van de coronacrisis moet nog komen, weet ook Feyenoord. "We kunnen dit seizoen gewoon aan onze verplichtingen voldoen, dus we komen niet acuut in de problemen. Maar we rekenen er wel op dat we een deel van het publiek kunnen toelaten in dit seizoen. Anders moeten we aanvullende maatregelen treffen. Dan moeten we kijken naar verdere kostenbesparingen."
Bekijk bovenaan dit bericht het gehele interview met Pieter Smorenburg. Daarin gaat het ook over de plannen van Feyenoord om structureel meer transferinkomsten binnen te krijgen en de impact van een eventuele 'No Go' voor Feyenoord City op de financiën van de voetbalclub.