nieuws

Woonbooteigenaren willen in Spaanse Polder blijven: gemeente belooft oplossing

Woonbooteigenaren in de Spaanse Polder in Rotterdam moeten nog tot december wachten op meer duidelijkheid over hun toekomst. De gemeente heeft de afgelopen jaren geprobeerd het wonen in de Spaanse Polder steeds onaantrekkelijker te maken, maar onderzoekt nu of de woonboten toch blijvend kunnen worden ingepast. De woonbooteigenaren moeten dat eerst nog zien.
Rotterdam wil al bijna twintig jaar van de woonboten af die sinds de jaren '60 in de Peltsert- en Lingehaven langs het bedrijventerrein liggen. Het is de gemeente een doorn in het oog dat een deel van de Spaanse Polder een woonfunctie heeft. Dat hoort niet bij een bedrijventerrein, vindt Rotterdam.Lees meer: Woonbootbewoners Spaanse Polder: we willen na al die jaren gewoon duidelijkheid
Maar allerlei oplossingen die vervolgens zijn aangedragen hebben tot niets geleid, tot frustratie van de woonbooteigenaren. Zo is hen lang voorgehouden dat ze naar een nieuwe ligplaats in Schiedam zouden gaan, in de buurt van scheepswerf De Hoop. Maar de gemeente Schiedam bleek van niets te weten.

Uitsterfbeleid

Femke de Geus wijst vanuit haar twee verdiepingen tellende ark op een gezonken woonboot. Officieel is de gemeente daar eigenaar van, sinds de oorspronkelijke bewoners vertrokken. Maar de gemeente heeft de ark laten verkrotten. De boot ligt al een jaar op de bodem van de haven.
Femke de Geus wil dat de gemeente de woonboten weer toekomst geeft en stopt met het uitsterfbeleid. Ooit lagen er in de Spaanse Polder ruim dertig woonarken. Daar zijn er nog maar zeven van over. De woonbooteigenaren begrijpen daar niets van, omdat op kleine afstand wel kermisexploitanten mogen wonen op het bedrijventerrein en ook zijn er plannen voor huizen bij de naburige Van Nelle fabriek.
De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten de zorgen van de woonbooteigenaren te begrijpen. "Daarom zijn we gestart met een verkenning naar de (juridische) mogelijkheden en haalbaarheid van het inpassen van de woonboten in de Spaanse Polder. De verkenning is momenteel nog gaande en de gemeente hoopt deze in december voor te kunnen leggen aan het college."