nieuws

Bron- en contactonderzoek van 375 positief geteste personen vertraagd door systeemfout

Een coronatest
Een coronatest
Door een systeemfout zijn de gegevens van 375 positief geteste personen uit de regio Zuid-Holland Zuid deze week niet meegeteld in het overzicht van de GGD en het RIVM. Dat meldt de GGD Zuid-Holland Zuid. De RIVM-cijfers van komende vrijdag zullen naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen in deze regio, omdat dan deze gegevens wél zijn verwerkt.
Iedereen die een coronatest heeft laten afnemen, kan vanaf vorige week zelf de positieve uitslag online inzien. Nadat iemand zijn uitslag heeft bekeken, wordt dit automatisch doorgezet naar de GGD en wordt bron- en contactonderzoek gestart.
Bij die terugkoppeling naar de GGD ging het de afgelopen week echter mis. Hierdoor zijn de gegevens van 375 positief geteste personen die online hun uitslagen hebben bekeken, niet teruggekoppeld naar de GGD en dus ook niet meegenomen in de landelijke RIVM-cijfers. Het bron- en contactonderzoek is voor deze mensen daardoor ook later opgestart dan de bedoeling was. Bij mensen die gebeld zijn over hun uitslag heeft zich dit probleem niet voorgedaan.

Inhaalslag

De GGD Zuid-Holland Zuid zegt bezig te zijn met een inhaalslag wat betreft het bron- en contactonderzoek. Daarbij is om landelijke ondersteuning gevraagd. De GGD verwacht dat de achterstand uiterlijk zondag is ingelopen.
Het RIVM neemt de 375 positief geteste personen vrijdag alsnog mee in de landelijke cijfers. "Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er in de afgelopen week sprake is van een toename van het aantal besmette personen. Dit is niet het geval, maar van een stabilisatie van het aantal besmettingen is (nog) geen sprake", zegt de GGD.
De systeemfout is inmiddels verholpen.