nieuws

DENK: 'Coronaregels zijn voor Nederlands-sprekenden al onduidelijk, laat staan als je de taal niet machtig bent'

Door taalproblemen bij Rotterdammers met een migratieachtergrond worden coronaregels mogelijk niet goed nageleefd. Dat zegt Stephan van Baarle, frachtieleider van DENK Rotterdam. "De gemeente moet ervoor zorgen dat er direct meertalige informatie pro-actief beschikbaar is."
Op TV Rijnmond was dinsdag een reportage te zien over corona-voorlichting in een wijkgebouw in Rotterdam-Zuid. Turks-Rotterdamse vrouwen kregen in de Afrikaanderwijk voorlichting over de Nederlandse coronamaatregelen. "Ik kijk naar het journaal, maar ik begrijp er weinig van", zei deelneemster Hatcie Bayram. "Ik vraag mijn kinderen het te vertalen."Lees meer: 'Mijn ouders zaten drie weken binnen omdat de Turkse tv dat zei'
"Het komt net name onder de groep van oudere mensen met een migratieachtergrond voor", vertelt Van Baarle over het taalprobleem. "De zogenoemde eerste generatie is de Nederlandse taal wat minder machtig, waardoor ze naar de Turkse of Marokkaanse televisie kijken. Maar om te zeggen dat het een algemeen beeld is van mensen met een migratieachtergrond vind ik ook weer wat te ver gaan."

'Regels zijn überhaupt onduidelijk'

Komt het volgens Van Baarle vaak voor dat maatregelen niet doordringen? "Ik denk dat voor de mensen die het Nederlands wél machtig zijn de regels überhaupt al onduidelijk zijn, laat staan wanneer je de taal niet machtig bent. Vandaar dat wij aan het begin van de coronacrisis al gepleit hebben voor meertalige communicatie vanuit de gemeente en overheid."
Van Baarle benadrukt dat die meertalige communicatie niet alleen nodig is voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. "Je hebt ook een hele grote groep die laaggeletterd is. Ik denk dat de communicatie van de overheid over corona op alle fronten nog niet goed genoeg is."

Wat moet er beter?

Op de site van de gemeente Rotterdam is wel informatie over de coronamaatregelen in meerdere talen te vinden. Maar dat is volgens Van Baarle te weinig. "Dat het op een achterafpagina van de gemeente staat, is absoluut geen manier om die grote groep te bereiken. Daar zou je veel meer aan moeten doen."
"Het gaat om een oudere en dus kwetsbare groep. Daarbij zien we de crisis bij mensen met een lagere sociaal-economische status in wijken op Zuid en in West harder toeslaan. Dat zijn de wijken waar ook veel mensen wonen die de taal wat minder goed machtig zijn. Met meertalige communicatie kunnen we ervoor zorgen dat de effecten van de crisis niet zo zwaar zijn."
"Rotterdam moet ervoor zorgen dat er direct meertalige informatie pro-actief beschikbaar is", luidt het advies van Van Baarle. "Massaal inzetten van borden, flyers, veel meer vrijwilligers, mensen in de omgeving bereiken, gerichte online campagnes en advertenties. Er is in het communicatieve domein een heel terrein te winnen."