nieuws

Hoop gloort voor Stadsboerderij Holywood in Vlaardingen

Het voortbestaan van Stadsboerderij Holywood in Vlaardingen is in gevaar. De gemeente moet fors bezuinigen en is van plan de jaarlijkse subsidie in te trekken. Dat kwam Holywood rauw op het dak maar ook de Vlaardingers komen nu in actie tegen de sluiting, evenals de lokale politiek. "Holywood moet blijven" is de boodschap.
"Ik zag dit niet aankomen", zegt Stefanie Solleveld van de Partij van de Arbeid in Vlaardingen. "Het gaat om een bedrag van zo'n 80 duizend euro maar op een begroting van 250 miljoen is dat eigenlijk niet veel. We gaan dan ook een amendement indienen bij de behandeling op 11 november in de raad", zegt de PvdA-voorvrouw.
Ze krijgt bijval van VV2000/Leefbaar Vlaardingen-collega Rianne Molenaar. "Wij gaan samen met het CDA een motie indienen. Er moet een onderzoek komen hoe het wellicht op een andere manier gefinancierd kan gaan worden."

Hartverwarmend

De aangekondigde subsidiestop heeft na een eerste schok ook op de stadsboerderij zelf krachten losgemaakt. Beheerder Denise van Lieshout (21) was ontdaan na de mededeling van de wethouder dat de geldkraan na 2021 dichtgaat. "Als troost heb ik toen de hond maar goed geknuffeld", lacht ze.
De gemoederen zijn wat optimistischer gestemd na de bijval uit de Vlaardingse samenleving. "We zijn een online petitie gestart en dat gaat heel erg goed. Het is echt hartverwarmend", vertelt ze schuilend voor de regen in de geitenstal. "Mensen komen langs en schieten me aan zo van 'hoe kan dat nou?' De telefoon staat roodgloeiend. Ook heel veel reacties op Facebook. Daar kan ook de petitie worden getekend."

Alternatieve geldstromen

De jaarlijkse subsidie houdt de stadsboerderij draaiend, vertelt Van Lieshout. "Het gaat hoofdzakelijk om voer voor de dieren, verzekeringen, dierenartskosten, bodembedekking en ook het salaris voor de beheerder." De dreigende subsidiestop dwingt alle betrokkenen ook om kritisch naar alternatieve geldstromen te kijken en zoeken. "We zijn druk bezig maar daar kunnen we nu nog niet veel over zeggen", zegt de beheerder.
Ook de lokale politici van PvdA, CDA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen kijken met open vizier naar de toekomst. "Bij de vorige bezuinigingen van 2013/2014 is de kinderboerderij al goed geraakt. Toen is de stadsboerderij opgericht. Dat hebben ze echt zo goed gedaan en dan mag er wel een beetje waardering zijn. En dan nu weer de bezuinigingsslag daar, nee, dat had ik niet aan zien komen", zegt Stefanie Solleveld van de PvdA. "Ik wil het liefst dat het nu geregeld wordt."

Petitie

CDA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen willen eerst een onderzoek en gaan daar een motie voor indienen. "Financiering voor 2021 staat nog in de begroting dus er is wat tijd om alles goed te bekijken", zegt Rianne Molenaar, die als klein kind al op de boerderij kwam en dat nu met haar eigen kinderen ook nog doet. "Wij zien graag de stadsboerderij doorgaan. Rond de behandeling van de voorjaarsnota moet het onderzoek dan afgerond zijn en kunnen we een besluit nemen.
Ondertussen is de online petitie al zo'n 3000 keer ondertekend. En ook na de radio-uitzending van Rijnmond donderdagochtend kwamen reacties binnen. "Iemand wilde bijvoorbeeld fruitbomen sponsoren om het fruit dan aan de dieren te voeren. Hartstikke lief", zegt beheerder Van Lieshout.