nieuws

Raadsleden Rotterdam blij met verbeteringen aanpak huiselijk geweld

De nieuwe aanpak van huiselijk geweld is goed, maar we zijn er nog niet. Dat is in het kort de reactie van Rotterdamse gemeenteraadsleden op de verbeteringen in de aanpak van huiselijk geweld en stalking. Die verbeteringen zijn gisteren gepresenteerd. De Rotterdamse politiek had hier al langere tijd op aangedrongen.
Aanleiding voor de verbeteringen was de dood van de 16-jarige Rotterdamse scholier Hümeyra. Zij werd in 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten door haar ex, Bekir E. Het meisje werd al langere tijd door hem gestalkt en bedreigd. E. kon het niet verkroppen dat Hümeyra een einde aan hun relatie had gemaakt.
In deze zaak is veel misgegaan bij de hulpaanvragen van het slachtoffer. Hoewel Hümeyra meerdere keren melding doet van het feit dat zij zich onveilig voelt en bedreigd wordt, hebben de politie, het OM, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis volgens de inspectie onvoldoende aandacht voor de bescherming van Hümeyra en het stoppen van de stalking door haar ex. De organisaties werkten niet goed samen en deelden de informatie niet. Daardoor ontstond geen volledig beeld van de bijbehorende risico's en werd de ernst van de situatie niet goed ingeschat. Lees meer: Inspectie: aanpak stalking Hümeyra zwaar tekortgeschoten

Nu wel betere inschatting risico's

Nu is de werkwijze bij dit soort hulpvragen dus verbeterd. Een punt waar de Rotterdamse gemeenteraad meerdere keren om gevraagd heeft. Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA juicht de nieuwe aanpak toe. "Wat je nu ziet is dat de politie bij elke zaak een risico-inventarisatie maakt om te kijken of er grote risico’s zijn. Er wordt overlegd met Veilig Thuis en andere partners in het veiligheidsnetwerk. Ook alle mensen die slachtoffer worden van stalking, krijgen nu wel een vaste contactpersoon toegewezen. Dat is ongelooflijk belangrijk". Lees meer: Rotterdam krijgt nieuwe proef met enkelbanden voor stalkers
Tanya Hoogwerf, raadslid van Leefbaar Rotterdam is blij met de veranderingen, maar wil eerst resultaat zien. "Iedereen werkt er keihard aan om het anders te doen. Maar hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, daar moeten we echt nog even op wachten. Dus ik ben optimistisch, maar aan het juichen? nee nog niet niet."

Makkelijker bewijsmateriaal

Naast de verbeteringen van de samenwerking tussen alle partijen en organisaties die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, komen er ook maatregelen voor de slachtoffers. Zo komt er een app waar zij meer bewijzen kunnen verzamelen over de persoon en het stalken. Én er wordt een proef gedaan met het deurspionnetje dat beelden kan opnemen van de persoon die aan de deur staat, zodat die ook kunnen dienen als bewijslast.
Tanya Hoogwerf benadrukt dat het nu nodig is om het hele proces goed te blijven volgen. "Blijven checken en monitoren of datgene wat er moet gebeuren, daadwerkelijk ook gebeurt voor vrouwen die om hulp aankloppen".

Meer preventie nodig

De PvdA Rotterdam is tevreden met de genomen maatregelen, maar pleit voor nog meer preventieve aanpak. Bijvoorbeeld eerder ingrijpen als een melding binnenkomt. Ook wil de PvdA dat bij meldingen van buren of relaties te weinig gedaan wordt. Volgens raadslid Narsingh Balwantsingh krijgen zij signalen dat die meldingen niet opgepakt worden.
Leefbaar Rotterdam vindt dat er goed nagedacht moet worden hoe de slachtoffers die zich nu nog niet melden, in de toekomst wel bereikt kunnen worden. Bijvoorbeeld met extra communicatie of een app. Tanya Hoogwerf: "We hebben een meldcode en die zou moeten werken. Op het moment dat iemand aankomt bij school of bij de huisarts waarvan het vermoeden is van huiselijk geweld, moet er aan de bel worden getrokken. Maar dat gebeurt lang nog niet altijd."