nieuws

Rotterdam verlengt noodfonds voor cultuur en sport

Archieffoto
Archieffoto
Het noodfonds voor cultuur en sport in Rotterdam wordt tot het eind van het jaar verlengd. In eerste instantie was het geld beschikbaar tot begin september, maar door de tweede coronagolf hebben culturele instellingen nog steeds hulp nodig.
Ruim twintig instellingen uit de cultuursector hebben gebruik gemaakt van het cultuurnoodfonds. Er is nu 6,5 miljoen euro uitgekeerd. In totaal was er 10 miljoen beschikbaar.
De overgebleven bijna 4 miljoen euro kan nu alsnog gebruikt worden voor organisaties die het nodig hebben.
Het geld uit het noodfonds is aanvullend op de financiële compensatie van het Rijk. Instellingen kunnen er een beroep op doen als ze een subsidie van de stad ontvangen. Eerder heeft het Rotterdamse stadsbestuur ook al besloten dat culturele instellingen een voorschot op de subsidie kunnen krijgen en dat er coulant wordt omgegaan met afgesproken prestaties waar de instelling aan moet voldoen.

Grote impact

Veel cultuurorganisaties hebben door de strenge coronamaatregelen (de anderhalve metermaatregel en de beperking van het aantal bezoekers) een flinke financiële klap gehad. Wethouder Said Kasmi: “Ze hebben bijna geen inkomsten meer. De grootste inkomstenbron is natuurlijk het publiek dat een kaartje koopt. Dat is helemaal weggevallen. De aantallen zijn nu heel erg beperkt tot dertig personen per ruimte en dat is eigenlijk veel te weinig. Vandaar dat het noodfonds belanrijk is”.
Tot nu heeft de gemeente geen signalen gehad dat er cultuurinstellingen op omvallen staan. Of er in het nieuwe jaar nog extra geld beschikbaar komt, kan wethouder Kasmi nog niet zeggen. "We doen er alles aan om de cultuursector te helpen in deze moeilijke tijden, maar iedereen zal begrijpen dat ook de zakken van de overheid niet oneindig diep zijn".

Sneltesten

Kasmi heeft zijn hoop gevestigd op de sneltesten. Als die straks ingezet kunnen worden dan zou het culturele leven weer wat op gang kunnen komen. "Die testen worden steeds betrouwbaarder en daar wordt hard aan gewerkt. Ik heb de hoop dat we in het nieuwe jaar sneltesten hebben, waarbij je al binnen een kwartier kunt zien of iemand besmet is of niet. Dat zou ons ook helpen om de sector en ook het leven weer op gang te brengen".