nieuws

Inwonertal Rotterdam daalt door corona

Het aantal inwoners van Rotterdam is sinds het begin van dit jaar gedaald. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er nu 649.975 Rotterdammers staan ingeschreven. Dat zijn er 600 minder dan eind 2019.
Vooraf ging Rotterdam uit van een stijging van rond de vierduizend bewoners. Dat er nu sprake is van een daling komt door de coronapandemie, zegt de gemeente.
Zo komen er minder migranten naar Rotterdam. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar kwamen er 6.129 migranten in Rotterdam wonen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn dat er 3.192.
"In voorgaande jaren kwam bijna 40 procent van de migranten vanuit de EU naar Rotterdam, vooral vanwege werk", zegt onderzoeker Marco Hoppesteyn. "Dat aandeel geldt nog steeds, maar je ziet dat het aantal EU-migranten nu lager is door corona."

Sterfte

Verder valt het op dat het aantal sterfgevallen in 2020 hoger ligt dan het gemiddelde van de eerste drie kwartalen in 2019. Er is sprake van een oversterfte van ruim 500. "Het sterftecijfer kan ieder jaar met een paar honderd verschillen, maar ruim 500 meer sterfgevallen is wel opvallend", zegt Hoppesteyn.
Dat deze oversterfte wordt veroorzaakt door het coronavirus ligt voor de hand. "Maar hier moet wel bij worden vermeld dat bij deze cijfers geen informatie bekend is over de doodsoorzaak."
In de eerste paar maanden van volgend jaar verwacht de gemeente Rotterdam ook geen groei. Wanneer dat weer aanzet is onduidelijk.