nieuws

Erasmus Universiteit verklaart honderd tentamens alsnog geldig

Ongeveer honderd studenten rechten op de Erasmus Universiteit kunnen opgelucht adem halen. Hun bachelortentamen is alsnog geldig verklaard. Dat heeft de examencommissie van de EUR bekend gemaakt.
De tentamens van de derdejaars werden gemaakt in juli en augustus. In deze tijd van het coronavirus worden de toetsen online gemaakt. Onderdeel van de geldigheid is dat een computerprogramma video-opnamen maakt van de studenten, zodat wordt bewezen dat ze het tentamen zelf en zonder hulp hebben gemaakt.
Bij dit tentamen ontbraken van 103 studenten een tijd webcam en/of schermopnamen. De examencommissie besloot op basis van het reglement de toets in die gevallen ongeldig te verklaren.

Geen schuld

De examencommissie begon een onderzoek en sprak met de getroffen studenten. De conclusie is dat in een groot deel gevallen de studenten waarschijnlijk of helemaal geen schuld hadden aan het ontbreken van de beelden. Ook waren ze onvoldoende op de hoogte waren van de importantie van de beelden.
Het tentamen van de meeste studenten is alsnog geldig verklaard. De studenten zijn er door de commissie op gewezen dat ze bij volgende tentamens moeten zorgen dat het mogelijk is om opnamen te maken. Ook zal de examencommissie in de toekomst bij het ontbreken van beelden per geval de kwestie worden onderzocht en getoetst.