nieuws

Gemeenteraad zegt nee tegen luxe villa's in Grevelingenmeer

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft donderdagavond een streep gezet door het gewijzigde plan voor Brouwerseiland; het park met circa driehonderd luxe vakantiehuizen op eilandjes in het Grevelingenmeer aan de Brouwersdam. Raadsleden vonden dat ze veel te weinig tijd hadden gehad om het nieuwe plan goed te bestuderen.
Projectontwikkelaar Brouwerseiland B.V. had aangedrongen op een snelle behandeling. Het nieuwe, gewijzigde plan voor het huisjespark werd vlak voor de zomervakantie gepresenteerd. De projectontwikkelaar had haast. Voor 7 november moest het nieuwe plan zijn goedgekeurd om volgens de Zeeuwse Kustvisie te kunnen worden aangemerkt als zogeheten 'pijplijnproject'. Voor nieuwe projecten gelden namelijk veel strengere regels.
Maar de gemeenteraad had geen zin om haast te maken. Daarom werd een amendement van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) aangenomen om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Concreet betekent dit dat het nieuwe plan voor Brouwerseiland niet door kan gaan, meldt Omroep Zeeland. Negentien raadsleden stemden tegen Brouwerseiland, vier stemden voor.

Weer nee

De gemeenteraad had vorig jaar mei ook al een motie aangenomen waarin ze aangaf niet meer achter de bouwplannen te staan. Dat gebeurde nadat de Raad van State in april een streep haalde door het plan voor Brouwerseiland uit 2017. Dat nee van Schouwen-Duiveland tegen het project in gewijzigde vorm wordt nu herhaald.Lees meer: Luxe villa's in Grevelingenmeer voorlopig van de baan
Robbert Lievense van coalitiepartij LSD hekelde de 'absurd korte termijn' waarop de raad heeft moeten reageren op het plan. "Ook natuurorganisaties hebben nauwelijks kans gehad om te reageren." Liever had Lievense gewacht op een afgewogen oordeel van de provincie op het nieuwe plan.
Ook gaf de LSD-fractievoorzitter aan dat het denken over Brouwerseiland sinds de eerste plannen in 2010 zijn veranderd: "Voor projecten als dit is op ons eiland geen plaats meer. Genoeg is genoeg!"
Coalitiepartij CDA was verdeeld over Brouwerseiland en drong aan op een hoofdelijke stemming. Fractievoorzitter Rutger Punt zei dat het CDA tot juni 2017 voor het plan was, maar ook dat de partij zich de tegenstand uit de maatschappij had aangetrokken.

Oval office

Andere partijen hadden minder twijfel. De VVD was vanaf de eerste plannen voor Brouwerseiland en is dat nog steeds. "Wij zijn niet gedraaid. Afspraak is afspraak", zei fractievoorzitter Bruno van der Hoek, die tijdens de digitale vergadering voor een achtergrondfoto van de Oval Office in het Witte huis zat. "Dit project kan een boost aan werkgelegenheid geven."
Bovendien vond de VVD het een teken van behoorlijk bestuur richting projectontwikkelaar om het plan door te laten gaan "omdat destijds groen licht is gegeven".
GroenLinks, altijd al een tegenstander van het luxe huisjespark, gaf nog maar eens haar bezwaren weer. Fractievoorzitter Ruud van der Laar: "We zijn tegen de 'verkermissing' en het volbouwen van de kust." En: "Iedereen kan nu gebruik maken van het gebied. Als Brouwerseiland er komt niet meer."

Irritatie

Een aantal kleinere partijen was ontstemd over de manier waarop zij door Brouwerseiland B.V. waren benaderd. Jet van Gent van Hart voor Schouwen-Duiveland: "De manier van presenteren is te indringend overgekomen. Dat wekt geen sympathie voor de ontwikkelaars."
Reint Laan van de Socialistische Partij: "Wat ons heeft getroffen is de minachting die Brouwerseiland heeft getoond voor de belanghebbenden en de gemeenteraad." Ook Sandra Fontein van D66 voelde zich onder druk gezet. "We zijn zelfs thuis lastiggevallen."
Wethouder Jacqueline van Burg (LSD) benadrukte dat het college altijd een 'positieve grondhouding' heeft gehad tegenover Brouwerseiland. "Brouwerseiland is onze laatste kans om een ontwikkeling te realiseren van deze omvang", zei ze.
Wel gaf Van Burg toe dat 'snelheid ten koste ging van zorgvuldigheid'. Het amendement van haar eigen partij om geen beslissing te nemen over het bestemmingsplan ontraadde de wethouder. Maar de raadsleden luisterden in meerderheid dus niet naar haar.