nieuws

Rechter: Vuurwerkverbod Rotterdam blijft van kracht

Het verbod om in Rotterdam vuurwerk af te steken met de jaarwisseling blijft van kracht. De rechter heeft dat in een kort geding besloten.
De rechtszaak was aangespannen door de vuurwerkbranche. De ondernemers wezen erop dat er per 1 december al een landelijk verbod komt op veel knalvuurwerk en dat een algeheel verbod tot faillissementen gaat leiden. Zij spraken van een 'onnodig paardenmiddel'.
In het vonnis is te lezen dat 55 procent van het letsel in 2019/2020 is veroorzaakt door siervuurwerk. De (beperkte) regeling van 1 december geeft geen garantie dat al het gevaarlijke siervuurwerk van de markt afgaat.
De rechter zegt dat het vuurwerkverbod democratisch tot stand is gekomen, namelijk in de gemeenteraad van Rotterdam. "De rechter moet zeer terughoudend toetsen, omdat het gaat om een besluit van een democratisch overheidsorgaan."
Ook is er draagvlak voor, omdat er al langere tijd wordt gediscussieerd over de schadelijke gevolgen en overlast van vuurwerk. "De gemeente heeft daar zelf uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het besluit is zorgvuldig en gemotiveerd. De publieke opinie is ook wezenlijk veranderd."

Steun politie

In dat verband wordt in het vonnis gemeld dat de Politie Eenheid Rotterdam het afsteekverbod steunt. "Zij verwacht dat dit een meer overzichtelijke situatie oplevert die de politie in staat stelt de openbare orde en het afsteekverbod te handhaven."
De rechter merkt ook op dat gedupeerde ondernemers in de vuurwerkbranche compensatie kunnen krijgen.
Maandag werd bekend dat het kabinet waarschijnlijk gaat besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod voor heel Nederland. Dat houdt onder meer verband met een appel om de gezondheidszorg niet extra te belasten in deze coronatijd. Ook de Rotterdamse rechter wijst op de druk op de zorg in de corona-pandemie.