nieuws

Plan voor schip voor coronapatiënten in Waalhaven niet warm onthaald

De Splendid in Genua, tijdens de eerste coronagolf.
De Splendid in Genua, tijdens de eerste coronagolf. © Romas Marine
Een schip in de Rotterdamse Waalhaven waar aan boord  zeshonderd coronapatiënten kunnen worden behandeld. Als het aan ondernemer Roland Brautigam ligt, kan het volgende week al geregeld worden.
Maar tot de frustratie van Brautigam is er geen belangstelling en weigeren meerdere partijen zelfs om met hem te praten. “Blijkbaar zijn extra handen niet nodig”, concludeert hij.
Brautigam had al ervaring met het schip Splendid tijdens de eerste coronagolf in de haven van Genua, Italië. Toen hij vanuit Monaco, waar zijn bedrijf Romas Marine zetelt, zag dat Nederland tijdens de nieuwe golf bedden te kort zou komen, nam hij 12 oktober contact op.
“Ik kwam eerst terecht bij het LCPS, dat verantwoordelijk is voor de spreiding van patiënten. Die instantie stuurde me door naar de Zorgverzekeraars Nederland,” legt Brautigam uit. Het LCPS werkt nauw samen met alle betrokken zorginstanties, zoals het ministerie van Volksgezondheid, het landelijk operationeel team corona (LOT-C) en het landelijk netwerk acute zorg.

Tekort aan medisch personeel

Brautigam: “Omdat LCPS ons mededeelde dat het aantal bedden niet zozeer het probleem is, maar het tekort aan medisch personeel, hebben wij meerdere medische uitzendbureaus in Nederland, Duitsland, Filipijnen en zelfs Cuba benaderd. Ook hebben we mensen uit de Verenigde Staten klaar staan.”
Het LOT-C schrijft in een mail dat Brautigam wordt bedankt voor het meedenken, maar ‘dat na bespreking intern en met de partners is besloten dat zij geen gebruik maken van het aanbod’.
Het LCPS stuurt ook een antwoord per mail. Brautigam krijgt als antwoord dat hij ‘als zorgaanbieder contact dient te zoeken met de zorgverzekeraars’.
Ook de zorgverzekeraars hebben een duidelijk antwoord. “Wij herkennen dat de zorg in Nederland onder druk staat. Onze leden, de zorgverzekeraars, zijn nauw betrokken in de (regionale) overleggen om samen met zorgaanbieders te borgen dat alle patiënten in Nederland toegang hebben en houden tot zorg. Op basis van deze gesprekken bereiken ons nog geen signalen dat een dergelijke oplossing die u voorstelt op dit moment of in de nabije toekomst noodzakelijk is in één van de regio’s.”

'Aanbod onbekend'

Rijnmond nam maandag contact op met het ministerie van VWS. Na te worden doorverwezen van minister De Jonge naar minister Van Ark, volgde dinsdag de verwijzing naar het regionaal orgaan acute zorg (ROAZ) in Rotterdam, waarvan Ernst Kuipers (Erasmus MC) voorzitter is.
“Bij ons ROAZ is het aanbod onbekend”, aldus een woordvoerder.
Brautigam snapt onderwijl niets van de beweegredenen. Hij mailde aan minister Hugo de Jonge van VWS. “Heel Nederland is lam gelegd om de zorg te ontlasten maar de zorg zelf vindt dat er geen extra zorg nodig is!?”, eindigt hij zijn correspondentie.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl