nieuws

Rotterdamse raad wil maximumsnelheid in de stad verlagen naar 30 km per uur

Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, gaat de maximumsnelheid in de stad overal omlaag naar 30. Negen partijen hebben een motie ondertekend waarin dit voorstel staat.
Volgens de partijen zorgt een verlaging van de maximumsnelheid voor minder verkeersongelukken bij met name ouderen en kinderen. Ook de lucht wordt er schoner van, zeggen ze. En er is minder geluidsoverlast.
De partijen roepen het stadsbestuur op om te onderzoeken hoe automobilisten zover kunnen worden gebracht dat ze hun snelheid verlagen, bijvoorbeeld met wegversmallingen, plantenbakken en drempels.