nieuws

Raad Rotterdam: extra info over slavernijverleden bij straatnaamborden

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er informatieborden bij straatnamen en beelden worden geplaatst die toelichting geven over het koloniale- en slavernijverleden.
Daarover diende D66 dinsdag een motie in. Ook de PvdA, GroenLinks, Denk Rotterdam, Nida, Christenunie, SGP en SP hebben de motie ondertekend.
Uit onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) blijkt dat 181 Rotterdamse straatnamen verwijzen naar het koloniale slavernijverleden, zoals de Witte de Withstraat. Ook zijn er beelden die hiernaar verwijzen, zoals het beeld van Piet Hein in Delfshaven. In 2017 zou er al een plakkaat bij dit beeld komen met een verwijzing, maar dat is nog niet geplaatst.
In de motie staat ook dat straatnamen die al wel onderschriften hebben, zoals bij de Aert van Nesstraat, minimale informatie bevatten en daarom niet verklarend genoeg zijn.
Daarnaast wordt het college gevraagd naar hoe zij staat tegenover het vernoemen van straten naar cultureel diverse helden of heldinnen, zoals vrijheidsstrijders, vrijgevochten slaven en anti-apartheidsstrijders.
De verschillende partijen willen er met de motie voor zorgen dat de geschiedenis van de slavernij meer bekend wordt. Uit het KITLV-onderzoek blijkt dat één op de acht Rotterdammers voorouders heeft die ooit tot slaaf zijn gemaakt.