nieuws

Beklagprocedure tegen Krimpense predikant 'die vindt dat homo's mede-oorzaak zijn van coronavirus'

In april deed de 34-jarige Leon Houtzager aangifte van discriminatie tegen een Krimpense predikant die een dringend appèl deed op de overheid om 'zondig leven' uit te bannen. Volgens de predikant is de corona-uitbraak een straf van God en moet de overheid ingrijpen door onder meer een verbod in te voeren op abortus en euthanasie en het verbannen van homoseksuelen. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte onderzocht en erkent dat de predikant kwetsende uitspraken doet, maar gaat hem niet vervolgen omdat de uitspraken in lijn zijn met het taalgebruik in de Bijbel en niet als onnodig grievend kunnen worden opgevat.
Houtzager is daar boos over en legt zich er niet bij neer. "Een niet-religieus persoon wordt anders behandeld dan een religieus persoon. Die kan van alles roepen en dan kan je er niets tegen doen." Houtzager stapt naar het gerechtshof en dient een klacht in. Formeel is dat een beklagprocedure 'niet-vervolgbaar strafbaar feit'. Hij wil dat de rechter zich serieus buigt over botsende vrijheden binnen de Grondwet.
Wat geeft een gelovige meer recht dan een niet-gelovige?
Leon Houtzager
De recente consternatie over kerken die meer bezoekers toelaten dan gewenst vanwege het coronavirus en de ophef over de anti-homoverklaringen die reformatorische scholen ouders laten ondertekenen, sterken Houtzager dat dit juist een belangrijke zaak is waar de rechter een oordeel over moet geven.
"Onder normale omstandigheden zou dit strafbaar zijn, maar omdat hij zich kan beroepen op vrijheid van godsdienst, neemt dat het discriminerende effect weer weg. Dus kennelijk mag je als je een bepaalde religie aanhangt meer zeggen. Dat vind ik gek en een vorm van voorkeursbehandeling", zegt Houtzager.
De tekst gaat verder onder de afbeelding
Leon Houtzager bekijkt de afwijzing van het Openbaar Ministerie
Houtzager neemt geen genoegen met de afwijzing van het OM en wil van de rechter weten of dat onderscheid wel eerlijk is. Hij begrijpt niet waarom Geert Wilders om zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak wel is vervolgd en de predikant die oproept homo's uit te bannen niet. "Begrijp me goed, ik ben geen fan van Geert Wilders, maar wat geeft een gelovige nou meer recht om dit soort dingen te zeggen dan een niet-gelovige?"

Botsende vrijheden in Grondwet

Artikel 1 uit de Grondwet schrijft voor dat iedereen gelijk is en iedereen gelijk wordt behandeld. Aanzetten tot haat of discriminatie is verboden. Volgens artikel 6 mag iedereen zijn geloof of overtuiging belijden en uitdragen. Daar staat wel een maar bij: "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet".
Terug naar de brief van predikant Kort van de Oud Gereformeerde Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Dit is dezelfde kerk die ongeveer tweehonderd gelovigen toelaat, terwijl de overheid oproept om vanwege het coronavirus een dienst te vieren met maximaal dertig mensen.Lees meer: Kerk in Krimpen aan den IJssel laat tweehonderd bezoekers toe

Corona-uitbraak is een straf van God

Die brief dateert van maart 2020 en is gericht aan de burgemeester, wethouders en raadsleden in Krimpen aan den IJssel. Het heeft als onderwerp: de roeping van de kerk en overheid. Aanleiding is de uitbraak van het coronavirus en de noodmaatregelen.
Predikant Kort schrijft: "De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan."
Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg
Krimpense predikant
Volgens predikant Kort is de corona-uitbraak een straf van God. "De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd." Hij voorziet een einde der tijden: "Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon."
De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen
Krimpense predikant
Dat de overheid gaat regeren volgens Gods wil en wet is volgens Kort het enige dat het tij nog kan keren. De predikant doet daarvoor een aantal suggesties. "Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen te worden."
Tekst gaat door onder de foto
De Oud Gereformeerde Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel

Aangifte vanwege discriminatie en haatzaaien

Volgens Houtzager doelt de predikant met 'het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen' op het verbieden van menselijke relaties anders dan die tussen een man en een vrouw. Daarmee discrimineert hij homo's, lesbiennes, transgenders, biseksuelen en anders georiënteerden, zegt Houtzager.Lees meer: Aangifte tegen Krimpense predikant die corona verbindt met wereldse zonden
Volgens predikant zijn homo's mede oorzaak van het coronavirus
Leon Houtzager
Houtzager doet in april aangifte vanwege haatzaaien en discriminatie. "In bredere context van de brief kan de conclusie getrokken worden dat homoseksuelen mede oorzaak zijn van het coronavirus en deze woorden zetten aan tot haat", schrijft Houtzager in zijn aangifte.

Uitspraken predikant zijn kwetsend, maar niet onnodig grievend

Met zijn aangifte doet Houtzager een verzoek aan de rechter om te onderzoeken waar de grenzen liggen van godsdienstvrijheid. Het Openbaar Ministerie erkent dat de woorden van de predikant kwetsend zijn, maar ze zijn niet onnodig grievend.
"De geloofsopvatting is geen vrijbrief voor het doen van disproportionele beledigende uitlatingen", schrijft het OM. Iets is disproportioneel grievend als er zware scheldwoorden worden gebruikt of het op een andere manier heel grof is. Volgens het OM is daarvan hier geen sprake.
"De formulering gaat niet verder dan noodzakelijk om het standpunt van de predikant over te brengen en zijn in lijn met het taalgebruik uit de Bijbel", schrijft het OM.
Vanaf je vierde jaar wordt hier al gepredikt dat je niet homoseksueel mag zijn
Leon Houtzager
De tekst gaat verder onder de afbeelding
Uitzicht van appartement van Leon Houtzager in Rotterdam
Houtzager is zelf openlijk homoseksueel, opgegroeid in Krimpen aan den IJssel en daar politiek actief geweest voor de VVD. Sinds kort woont hij samen met zijn echtgenoot in Rotterdam.
Hij is niet uit Krimpen verbannen, maar zijn verhuizing is wel een gevolg van dat hij zich als homoseksueel niet welkom voelde in de gemeente. "Ik kom uit de bijbelgordel en vanaf je vierde jaar wordt hier al gepredikt dat je niet homoseksueel mag zijn. Hier willen ze er niets van weten en moet je je als homoseksueel vooral heel hetero gedragen. Hier word je niet echt geaccepteerd."
Vanuit de gemeente heeft Houtzager opvallend weinig bijval gekregen, daarbuiten des te meer. Ruim 5300 steunbetuigingen zijn er geuit via een handtekeningenactie.
In kerken worden verschrikkelijke dingen gezegd die psychische schade aanrichten
Leon Houtzager
Krimpen is een gemeente waar de SGP nog een aardige vinger in de pap heeft. En al wordt er geen gehoor gegeven aan de oproep in de brief van de predikant, toch neemt de gemeente ook niet openlijk afstand van de inhoud. Krimpen veegt de brief een beetje onder het vloerkleed, zegt Houtzager.
"Ze zouden aan mijn kant moeten staan, maar wat is de realiteit? In gemeenten waar de SGP in de coalitie zit, heb je hiermee te dealen. Als je kritiek uit heb je weinig weerklank. Daardoor kunnen dit soort praktijken gewoon doorgaan."
Tekst gaat door onder de foto
Leon Houtzager

Blinde vlek voor orthodoxe religies in Nederland

Volgens Houtzager ligt in Nederland de focus vooral op omstreden uitspraken vanuit islamitische hoek en niet zozeer op die vanuit de kerken. "Verschrikkelijk wat er in Frankrijk is gebeurd", zegt Houtzager over de onthoofding van een Franse docent die in zijn klas satirische cartoons van de profeet Mohammed had getoond. "Maar laten we ook niet blind zijn voor orthodoxe religies in Nederland. In kerken worden verschrikkelijke dingen gezegd die heel veel psychische schade aanrichten."
Homo's wonen in steden en dat heeft een reden: Gay Pride moet nog door polder
Leon Houtzager
Als homoseksueel opgroeien in een omgeving waar onder het mom van religie je geaardheid niet wordt geaccepteerd, is moeilijk. Ook al worden ze niet letterlijk verbannen, weggekeken voelen ze zich wel. "Ik kom wel voor mezelf op maar ik ken heel veel voorbeelden van jonge homo's die dat niet trekken. Ik zeg geen rare dingen als de meeste homo's in de grote steden wonen en dat heeft een reden. De Gay Pride moet nog door de polder."
Wil je reageren? marion.keete@rijnmond.nl
Documenten: