nieuws

Rotterdam zegt ja tegen begroting, maar nee tegen Duimdrop en spotprentententoonstelling

Er was veel kritiek van de oppositie, maar uiteindelijk is de begroting van het Rotterdamse stadsbestuur met een kleine meerderheid toch goedgekeurd. Naast de coalitie stemde alleen oppositiepartij Partij voor de Dieren ermee in.
Eén van de meest besproken onderwerpen in de begroting was toch wel de bezuiniging op Duimdrop. De gemeenteraad was het niet eens met de beslissing van de wethouder om al volgend jaar te stoppen met de speelgoeduitleen. Een meerderheid heeft nu afgedwongen dat de organisatie in 2021 nog door kan gaan, maar daarna valt dan toch echt het doek voor Duimdrop in de huidige vorm.Lees meer: Duimdrop-containers gaan sluiten en de wijk is boos: 'ga maar bezuinigen op iets anders'
Voor de gebruikers en het personeel van Duimdrop dat al 27 jaar bestaat is het slecht nieuws. Het doorgaan in 2021 zien ze echt als uitstel van de gedwongen sluiting. Het verwijt is dat de politiek in gebreke is gebleven. Er was geen overleg, geen evaluatie en ook geen kans om zich te bewijzen en door te kunnen gaan.
De coalitie voelde er niets voor om Duimdrop zoals het nu is in stand te houden. Voor het nieuwe alternatief moet er onderzocht worden welke lessen geleerd kunnen worden uit het verleden.

Geen 30 km/u

GroenLinks kwam tijdens het begrotingsdebat met het plan om de maximale snelheid van vijftig kilometer binnen de bebouwde kom te verlagen naar dertig kilometer. Dat zou tot minder zware ongelukken leiden en is beter voor de luchtkwaliteit.
Toch is het plan op het laatste moment ingetrokken. Voorgesteld is om er begin volgend jaar verder in de raad over te spreken.Lees meer: Rotterdamse raad wil maximumsnelheid in de stad verlagen naar 30 km per uur
Het stadsbestuur verlaagt de maximumsnelheid wel op verzoek, bijvoorbeeld als bewoners vragen om dertigkilometerzone of als de verkeersveiligheid zo slecht dat een verlaging van vijftig naar dertig kilometer per uur nodig is.
Invoeren voor de hele binnenstad is nu niet wenselijk, zegt de gemeenteraad. Het kan bijvoorbeeld niet waar de tram rijdt of op routes van de hulpdiensten.
Daarnaast kosten de aanpassingen, wegversmallingen en drempels bijvoorbeeld, veel geld. Pas als er groot onderhoud nodig is, wordt gekeken of de snelheidsverlaging kan worden ingevoerd. Het kan daarom nog jaren duren voordat het op grote schaal gebeurt.

Geen spotprentententoonstelling

Er komt geen tentoonstelling van spotprenten en andere satirische kunst georganiseerd door de gemeente Rotterdam. VVD, Leefbaar Rotterdam en de PVV wilden dat. Het zou onder andere een reactie moeten zijn op het onderduiken van een docent van het Emmauscollege vanwege een spotprent.Lees meer: Hoe een vijf jaar oude spotprent leidt tot het onderduiken van een docent
Leerlingen van middelbare scholen zouden tijdens de tentoonstelling uitleg moeten krijgen over satire in een democratie. Veel partijen in de raad zijn bang voor de gevolgen van zo'n expositie. Ook vinden ze dat leraren zelf moeten aangeven wat nodig is om deze discussie met leerlingen te voeren.Lees meer: VVD Rotterdam wil expositie over spotprenten

Geen slavernij-excuses

Nida, de op de islam geïnspireerde partij, wilde dat de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling excuses aanbood voor de rol die Rotterdam gespeeld heeft tijdens de slavernij.
Veel partijen wilden dat niet doen. Ze willen dat er in januari eerst uitgebreid in de raad over gesproken wordt. Omdat Nida het voorstel toch niet wilde intrekken, is het weggestemd.