nieuws

Werkloosheidscijfers in regio Rijnmond rooskleuriger dan in drie andere grote steden

Het coronavirus heeft economisch grote gevolgen. Meer mensen verloren hun baan doordat bedrijven in nood kwamen en daardoor steeg het aantal mensen met een WW-uitkering explosief tijdens de eerste golf. De regio Rijnmond doet het de afgelopen maanden echter wel beter dan de regio's van de drie andere grote steden, blijkt uit cijfers van het UWV.
De werkloosheid zit momenteel nog op het niveau van vlak na de eerste coronagolf, zegt Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktdeskundige bij het UWV in de regio Rijnmond. "De effecten van de tweede coronagolf zien we nog niet echt terug in de cijfers, maar ik denk dat we dat aan het einde van dit jaar wel duidelijk gaan zien in de instroom van nieuwe uitkeringen."
De economische krimp in de regio Rijnmond was in het tweede kwartaal van dit jaar zo'n zes tot acht procent ten opzichte van 2019. Landelijk lag dit op bijna tien procent. Dit leidde in april landelijk tot 16,7 procent meer mensen met een WW-uitkering. In de regio Rijnmond steeg het zelfs met twintig procent ten opzichte van een maand eerder; In Groot-Amsterdam ging het om 28,7 procent meer. Bijna vijf procent van de beroepsbevolking in de regio is werkloos.

Rijnmond versus Groot-Amsterdam

Ook in de maanden daarna nam het aantal mensen met een WW-uitkering toe, al werd in augustus en september een lichte daling ingezet. Die daling was in de regio Rijnmond het hoogst (-5,8), ten opzichte van Groot-Amsterdam (-4,3 procent), Midden-Utrecht (-3,5 procent) en Haaglanden (5,2 procent).
"Rijnmond doet het dus wel wat beter", zegt Toxopeus. "Dat heeft te maken met de samenstelling van de beroepsbevolking en de samenstelling van de werkgelegenheid. Amsterdam is bijvoorbeeld meer afhankelijk van toerisme, horeca en cultuur dan Rotterdam en omgeving."
Lees meer: Ook in onze regio neemt het aantal WW-aanvragen flink toe: 'Zeg tegen je omgeving dat je werk zoekt'
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vrijdagochtend bekend dat het aantal werklozen in het derde kwartaal van 2020 landelijk is toegenomen met zo'n zeventigduizend mensen, ten opzichte van vorig jaar. Het UWV ziet dat vooral veel mensen die een elementair beroep hadden, zoals vakkenvullers en schoonmakers, momenteel werk zoeken. "Zij werken vaak volgens een tijdelijk contract en in crises vloeien zij als eersten af. Dat zie je dus ook bij horecapersoneel, verkoopmedewerkers in de detailhandel en schoonmakers."
Volgens Toxopeus zal de arbeidsmarkt altijd wel weer herstellen. "Maar ik maak me wel zorgen om de mismatch. je ziet nu weer meer aanbod, maar er zijn nog steeds vacatures die moeilijk vervulbaar zijn. In ICT bijvoorbeeld, de logistiek en in de techniek. Daar zoeken ze nog naarstig naar geschikt personeel."
Mensen die momenteel werk zoeken, kunnen voornamelijk in die eerdergenoemde sectoren terecht. Toxopeus noemt ook overstapberoepen als tip. "Als je uit de horeca komt, zou je daar ook naar kunnen kijken om te zien of er een interessant beroep voor je bij zit."
Lees meer: Rotterdam betaalt met deel opbrengst Eneco-aandelen omscholing werkzoekenden