Avicenna College en gemeente vs. Rekenkamer: is de 2 miljoen nu zoek of niet?

Het lijkt de zoveelste aflevering in de soap rondom het in opspraak geraakte Avicenna Collega: het raadsel rond de 'verdwenen' twee miljoen euro belastinggeld. De Rekenkamer Rotterdam zegt de miljoenen, die onderdeel zijn van bijna dertien miljoen euro aan verbouwingskosten, niet te kunnen traceren. Het Avicenna zelf zegt: wij zijn ons van geen kwaad bewust. Hoe zit dat?

De Rekenkamer Rotterdam publiceerde deze week een rapport over tien onderzochte verbouwingen van scholen in onze regio. Een van die verbouwingen was die van het islamitische Avicenna College. "Wij hebben geconstateerd dat het budget 12,7 miljoen euro is. Wij hebben ook geconstateerd waar dat geld naartoe is gegaan, maar waar het probleem ontstaat is dat wij voor wat betreft de besteding niet verder zijn gekomen dan een bedrag van 10,7 miljoen", zegt Paul Hofstra, directeur van Rekenkamer Rotterdam. "Dat betekent dat we een gat hebben."  

Hofstra spreekt van een vervelende situatie, maar wil vooralsnog niet uitgaan van kwade opzet en wil van mogelijke fraude dan ook niet spreken. "Het kan zijn dat er ergens in een bureaula nog wat nota’s en facturen liggen die we niet hebben gekregen, maar er kan ook een andere reden voor zijn. Zolang we het niet weten, blijft het onduidelijk en is dat erg vervelend."

De bijna dertien miljoen euro is door de gemeente Rotterdam verstrekt aan het Avicenna om de verbouwing te bekostigen. De Rekenkamer, die het functioneren van de gemeente controleert, heeft de gemeente op de vermiste miljoenen gewezen. De verantwoordelijk wethouder, Said Kasmi, meldt ons desgevraagd: "De accountant toetst of alle beschikbare middelen rechtmatig zijn besteed. Dat is volgens de goedgekeurde accountantsverklaring het geval geweest bij het onderwijshuisvestingsproject Avicenna. Daarom is er volgens het college geen aanleiding om dit te onderzoeken."  

'Kulargument' 

"Dat is natuurlijk een kulargument", zegt Hofstra. "Het probleem is: die accountantsverklaring zegt niets over de besteding. Het zegt heel veel over het feit dat de accountant heeft geconstateerd dat er 12,7 miljoen betaald is aan de bouwer (bouwbedrijf HEVO, red.) en dat dat terug te zien is in de administratie, maar het geeft helemaal niet aan waar dat precies aan besteed is."

Ook de nieuwe interim-bestuurder van het Avicenna heeft het rapport onder de neus gehad. Wat vindt die van de serieuze constatering van de Rekenkamer? Ook hij wijst naar de goedgekeurde accountantsverklaring. "Wij hebben de plicht om samen met de gemeente uit te gaan zoeken wat hier van klopt en dat gaan we ook doen", zegt Marcel van der Knaap. "Ik moet daarbij wel zeggen dat ik natuurlijk vanaf 1 oktober hier bestuurder ben en ook onaangenaam verrast ben door het verschijnen van dit rapport, naast alle andere vervelende rapporten die over deze school verschenen zijn."

Hoewel de bestuurder er vanuit gaat dat er niets verdwenen is en dat Avicenna de totale 12,7 miljoen euro aan bouwbedrijf HEVO heeft overgemaakt, gaat Avicenna volgende week wel in gesprek met HEVO om te kijken of zij de gehele 12,7 miljoen euro inderdaad kunnen verantwoorden. 

Naar verwachting zal het dossier Avicenna begin volgend jaar besproken worden in de gemeenteraad. Dan moet duidelijk worden of de vermiste miljoenen nu wel of niet vermist zijn. 
 

Deel dit artikel: