nieuws

Wijkraden Rotterdam-Zuid: maak een eerlijker verdeling agenten tussen noord en zuid

Het aantal politieagenten in Rotterdam moet eerlijker worden verdeeld. Op dit moment worden er meer agenten ingezet aan de noordkant van de stad, terwijl de problemen in Rotterdam-Zuid minimaal net zo groot zijn. Dat staat in een brandbrief van de wijkraden Feijenoord en Bloemhof aan het stadsbestuur.
Ed Arnold, voorzitter van de wijkraad Feijenoord, spreekt over een 'compleet scheve verhouding'. "Wat we zien op zuid is dat de incidenten steeds groter en meer worden. En als je een verschil hebt van 100 fte (full-time agenten, red.) tussen noord en zuid dan is dat wel heel veel. We voelen ons ook wel een beetje achtergesteld."
Daarmee houdt het betoog van Arnold nog niet op. Hij wijst erop dat van de zeven zogeheten 'focuswijken' van de gemeente Rotterdam er vijf 'op zuid' liggen. "We worden opgezadeld met heel veel problemen en dat is niet evenredig aan de politie-inzet."
Zo wijst Arnold erop dat er 's nachts in heel Rotterdam-Zuid twee politieauto's beschikbaar zijn met twee agenten. Dat is aan de noordkant van de rivier ook het geval, maar daarnaast lopen er nog acht agenten rond in het politiebureau of op straat. Arnold: "En bij grote incidenten komen ze wel naar zuid, maar de aanrijtijd is dan veel te lang."

Jaren '90

De huidige verdeling van de agenten over de stad stamt uit de jaren '90. "En dat is al even geleden", gaat Arnold verder. "We zijn inmiddels wel wat jaartjes verder. De tijd is anders en de problematiek is ook veranderd."
Arnold vertelt verder dat wijkagenten steeds vaker worden ingezet als ondersteuning van de basisteams. "En niet meer voor de dingen waar ze juist goed in zijn, zoals het aanhoren van de problemen in de wijk. Daar ligt juist hun kracht, maar daar komen ze niet meer aan toe."
De brandbrief is opgesteld door de wijkraad van Feijenoord en wordt niet alleen door Bloemhof ondersteund, maar ook door de wijkraden van Katendrecht, Wilhelminapier en omgeving en Hillesluis. Ook de 'Kop van Zuid' praat binnenkort over de verdeling van de agenten.