Poll-uitslag: Kleine meerderheid haalt (schoon)ouders niet in huis om zorg te ontlasten

Een kleine meerderheid van de stemmers van de Rijnmond-poll van vandaag neemt geen dierbaren in huis om de zorg te ontlasten. Longarts van het Erasmus MC Joachim Aerts deed laatst een oproep om thuis nazorg te bieden aan familieleden om zo ziekenhuisbedden vrij te maken.

Net iets meer dan de helft van de stemmers, ongeveer 55 procent, zal geen gehoor geven aan de oproep van Aerts. Van de nee-stemmers geeft 35 procent aan geen tijd en ruimte te hebben om in huis te zorgen voor familie. Bijna 20 procent vindt nazorg een functie voor de zorgsector.

Van de ja-stemmers geeft 17 procent aan dat zij wel dierbaren in huis willen halen, maar dat het dan wel passen en meten en goed plannen wordt.

Op Facebook lichten veel van onze volgers hun keuze toe. Er zijn voor een aantal volgers die reageren een reeks obstakels die het beletten om hun dierbaren in huis te halen. Zo zegt Hanneke van der Giessen: "Ik kan me voorstellen dat het niet altijd mogelijk is. Als je bijvoorbeeld een fulltime baan hebt en er is 24 uur zorg nodig, dan zal het niet altijd gaan."

'Waar moet ik ze laten? In de kruipruimte?'

Ruimtegebrek is ook een van de redenen die genoemd worden om niet in je eigen huis voor dierbaren te zorgen. "Waar zou ik ze moeten laten, in de kruipruimte?", zegt Bianca Blokland. "Als mijn huis groot genoeg was, wel", voegt Melanie van de Wal toe.

In een aantal reacties geven onze volgers aan zelf hun kinderen niet met hun nazorg te willen belasten. "Dat heeft een veel te grote impact op hun gezinnetje", zegt Linda Frugte de Vries. "Dus als het echt niet nodig is, dan liever niet."

Poll-uitslag

Bekijk hieronder de volledige uitslag.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Poll Coronacrisis Erasmus MC coronavirus Zorg
Deel dit artikel: