nieuws

Syrische statushouder Salwa werkt in Schiedam aan haar terugkeer voor de klas

Ze wil maar wat graag haar oude beroep weer oppakken. Salwa Said Youssef uit Syrië verblijft sinds drie jaar in Nederland en hoopt volgend jaar toegelaten te worden tot de Pabo. De komende maanden volgt ze intensieve lessen Nederlands, samen met tien andere statushouders die in het land waaruit ze vluchtten leerkracht waren.
Hij lijkt zo logisch. Er is in Nederland een groot tekort aan leerkrachten en onderwijzers terwijl veel statushouders, vluchtelingen met een verblijfstatus, graag weer voor de klas staan. Net als ooit in het land van herkomst. Een beheersing van de Nederlandse taal is daarbij cruciaal en daar wordt op basisschool Het Kleurrijk in Schiedam aan gewerkt. De elf Pabo-kandidaten uit onder meer Schiedam, Maassluis en Rotterdam tekenden daarvoor zelfs een leerovereenkomst 'Statushouders in het primair onderwijs' dat toegang moet geven tot de Pabo. Een voorbereidingsjaar dus.
Verhaal gaat verder onder de reportage

Lerarentekort

Projectleider Andre Kremer schat dat zo'n 800 statushouders in Nederland geschikt zijn voor doorstroming naar het onderwijs. "Ik heb contacten met Rotterdam en Amsterdam om te kijken of we het ook landelijk kunnen uitdragen. Als de helft van die 800 statushouders leerkracht kunnen worden, heb je toch weer wat bijgedragen aan het oplossen van het lerarentekort."
De 70-jarige Kremer komt uit het hoger onderwijs en werkte voor Vluchtelingenwerk Nederland. "Het mooiste is als de deelnemers zich zo ontwikkelen en op de Pabo terecht kunnen. Mocht dat niet zo zijn, dan kijken we of ze kunnen doorstromen naar het mbo als onderwijsassistent. Je hoort het van Salwa. Ze willen graag wat bijdragen, ze willen iets zijn, en als ik ze daarbij kan helpen is dat fantastisch."
Salwa Said Youssef (33) woont inmiddels drie jaar in Nederland. De Schiedamse vluchtte in 2012 met haar oudste zoon uit Syrië naar Turkije. "Ik was in Syrië al onderwijzer en heb ook in Turkije drie jaar lang lesgegeven op een Syrische school. Daarna ben ik naar Nederland gekomen. Ik volg nu het voorbereidingsjaar voor de Pabo en hoop een toekomst op te bouwen. Ik wil graag iets betekenen voor de maatschappij in Nederland," vertelt Salwa.
"Ik leer ook thuis veel Nederlands door tv te kijken en ik luister veel naar Nederlandse muziek, vooral Marco Borsato", lacht ze. "Ik hou van talen. Ik kan vijf talen spreken. Ik heb ook veel contacten met Nederlanders. Mijn docenten op school worden daarna mijn vriendinnen," lacht Salwa. "Mijn beste vriendinnen eigenlijk! Daardoor leer ik snel en pak ik meer van de taal op. Ik wil graag een goed voorbeeld voor mijn kinderen zijn hier in Nederland, ook al verbeteren ze mijn Nederlands steeds", zegt de Syrische. "Als ik 's avonds voorlees, zeggen ze dat de uitspraak soms niet goed is, hoe ga jij juffrouw worden. Ik moet dan lachen. Geef me de tijd."

Dromen

Directeur Peter Jonkers, die namens Primo Schiedam de scepter zwaait over een aantal basisscholen in Schiedam, is trots op het gezamenlijke project om statushouders terug voor de klas te krijgen. "We moeten ons goed realiseren dat deze mensen hun dromen zijn afgenomen. Vervolgens komen ze in een ander land waar ze binnen een half jaar moeten deelnemen en we snappen dat dat niet in zes maanden gaat. Dus als je leerkracht bent geweest of chirurg in je eigen land, dat je daarna ineens vakken moet gaan vullen. Daar wordt niemand gelukkig van. En we hebben gelukkig mensen nodig in dit land en ook veel van onze leerlingen hebben een migratieachtergrond. Voor hen is het heel goed dat er een rolmodel voor de klas staat, een succesverhaal dat voor hen herkenbaar is waardoor ze ook weer inspiratie opdoen voor hun eigen toekomst."

Samenwerking

Het project dat in Schiedam van start is gegaan is een samenwerking tussen de Pabo en de Primo-scholen. Ook gemeenten werken mee om statushouders met behoud van uitkering te laten deelnemen. Verder is er geld beschikbaar gesteld door het Fonds Schiedam Vlaardingen, CityLab010 en het Aelbrechtsfonds van de Pabo. "En zelf stoppen we er uren in als Primo", vertelt directeur Jonkers. "We willen iets maatschappelijks doen wat ons later verder gaat helpen."
"Ik wil zelfstandig zijn en zelf aan mijn toekomst bouwen", zegt Salwa Said Youssef. "Geen uitkering meer, hier ben ik vrij en ik heb alle rechten, dus ik zie mezelf de komende jaren als een heel actief persoon", lacht ze haar tanden bloot. "Ik woon al drie jaar in Nederland, dus het is echt tijd om wat te doen, een echte baan te vinden en gaan starten gewoon."