nieuws

Gedragswetenschapper: 'Je hebt vaccinatieweigeraars én vaccinatietwijfelaars'

Martine Bouman
Martine Bouman
Het lijkt aardig dichtbij te komen: een coronavaccin. Toch is niet iedereen happig op zo'n coronaprik, blijkt uit recent onderzoek van IÒResearch. Gedragswetenschapper Martine Bouman legt uit dat dit geen nieuw fenomeen is.
"We weten ook van andere vaccins dat mensen toch willen vragen of het nodig is of niet. We hebben in het verleden ook onderzoek gedaan naar vaccinatiebereidheid voor andere ziektes."
Een verklaring voor dat vaccinatiebereidheid minder wordt, heeft Bouman wel. "Aan de ene kant weten mensen rationeel wel dat het misschien goed is om het te doen. Maar emotioneel is het toch bijna een soort tegennatuurlijk dat je een injectiespuit in je lichaam brengt om iets toe te voegen. Dus er zijn emotionele en rationele argumenten om een keuze te maken."
De tekst gaat verder onder de video

Vaccinatietwijfelaars én weigeraars

Het bieden van heldere informatie is volgens Bouman heel belangrijk. "En dat gaat dan over de veiligheid, effectiviteit en over de bijwerkingen. Ik denk dat er een grote groep is die nu denkt: 'we hebben net pas gehoord dat er vaccin is, we weten helemaal niet of het werkt of wat de bijwerkingen zijn. Dus laat mij maar even'. En op zich is het goed dat mensen er wel over nadenken."
Bouman benadrukt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee groepen: "Je hebt vaccinatieweigeraars én vaccinatietwijfelaars." Vooral de twijfelaarsgroep is volgens haar interessant. "Want dit zijn kritische burgers en eigenlijk willen we dat ook. En die kunnen nog doorschuiven naar een positieve keuze." De mensen die pertinent niet willen worden gevaccineerd, behoren tot een kleine groep.
"Bij de twijfelaars zit een hele grote groep die eerst meer informatie en meer zekerheid over eventuele bijwerkingen wil en dan uiteindelijk een hele geïnformeerde keuze zal maken', zegt Bouwman.

Campagne

Er zijn experts die claimen dat campagnevoering nodig is om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het vaccin en dan met name voor jongeren. En dit kan op verschillende manieren, benadrukt Bouman. "Het is niet alleen de overheid die communiceert. Groepen communiceren ook onderling. Wat wij uit verschillende onderzoeken zien, is hoe belangrijk het is dat netwerken onderling ook discussiëren over bepaalde thema's. "
Ze vervolgt: "De gesprekken onderling die mensen in hun netwerk voeren, zijn minstens net zo belangrijk. Want dan kun je in een dialoog over zaken praten. Het is iets wat je interactief met elkaar moet bespreken."
We hebben ook een poll gedaan onder onze lezers. Dit is de uitslag.