nieuws

Avicenna mag uitbreiden op Noord-oever

De gemeente Rotterdam heeft samen met de schoolbesturen van het middelbaar onderwijs in Rotterdam-Noord een pakket afspraken gemaakt voor de komende tien jaar.
Met het afsprakenpakket komt de realisering van een dependance voor het islamitische Avicenna College in Rotterdam-Noord, dichterbij. De school wil al lange tijd uitbreiden op de noordoever, maar dit werd tegengehouden door de andere scholen, uit angst voor leerlingenverlies. Nu wordt duidelijk dat het vmbo-onderwijs in Rotterdam-Zuid zal blijven en dat mavo, havo en vwo op termijn naar de noordoever verhuizen.
Marcel van der Knaap, de huidige bestuurder van het Avicennacollege: "Dit plan leefde al langer, maar we gaan er nog niet mee starten. We starten op zijn vroegst in het late najaar van 2021."

Toekomstplannen

Een uitbreiding is volgens hem dan ook niet voor 2022 gerealiseerd. De bestuurder die sinds eind september aan het roer staat, wil eerst de problemen van het Avicenna College oplossen. "We hebben nu andere zaken aan ons hoofd", aldus Van der Knaap.
De zaken waar Van der Knaap op doelt, zijn ernstig. Zo was er begin van het schooljaar een conflict met docenten die in staking gingen, beoordeelde de onderwijsinspectie de school negatief en is er twee miljoen euro voor een recente verbouwing zoek.

Concurrentie

Doel van het afsprakenpakket is om leerlingen beter te verdelen over de verschillende scholen, meer aandacht aan ICT en techniek te geven en een goede doorstroming te krijgen tussen de verschillende onderwijsniveau's.
Verder is afgesproken dat scholen samen gaan optrekken bij het werven van leerlingen. Tot nu toe concurreerden scholen met elkaar bij het aantrekken van nieuwe leerlingen.
In het samenwerkingsplan staat verder te lezen dat het Laurens Lyceum, het Montessori Lyceum en het Rudolf Steiner College er ruimte bij krijgen om zo te kunnen groeien. Verder worden de gebouwen van het Thorbecke college deels opgeknapt en vernieuwd.

Verschuiving

De gemeente Rotterdam verwacht geen toename van het totaal aantal leerlingen voor de komende tien jaar. Er is wel een verschuiving zichtbaar: er is meer vraag naar islamitisch onderwijs en vrij onderwijs.
Om concurrentiestrijd tussen de scholen weg te nemen te voorkomen zijn er maxima vastgesteld voor het aantal nieuwe leerlingen per school per jaar. Beoogd voordeel is dat er geen ongelijkheid in de groei ontstaat, waardoor de ene school in een te klein gebouw zit en een andere school moet uitbreiden. Hiermee hoopt het gemeentebestuur dat jonge Rotterdammers niet meer worden uitgeloot voor hun favoriete school.