nieuws

Rijnmonders meten zelf luchtkwaliteit in hun buurt: 'Ik wil wel weten hoe gezond het hier is'

© Jeroen bij zijn NO2-buisje in de tuin
Een jaar lang hebben 230 Rijnmonders de luchtkwaliteit in hun buurt gemeten. De resultaten van dit burgeronderzoek zijn nu binnen. In Rotterdam-centrum is de luchtkwaliteit het slechtst en op Voorne-Putten is de lucht het schoonst. Rotterdammer Jeroen Stubbe is één van de testers en is blij met de resultaten. "Hier in Nesselande zit ik goed!"
Hoe werd het onderzoek precies uitgevoerd? Door een reageerbuisje met een 'kleefpasta' op te hangen aan de regenpijp of bijvoorbeeld een raamkozijn. Elke maand moest het buisje verwisseld worden en opgestuurd naar de Milieudienst DCMR. De stikstof-monsters uit de buisjes werden vervolgens onderzocht in het laboratorium. "Het is fijn om te weten hoe het met de luchtkwaliteit in mijn buurt staat", zegt Jeroen.
De metingen van de burgers zijn een aanvulling op de normale metingen die de DCMR al 50 jaar lang doet. "Mensen vinden het fijn om zelf te meten en te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in hun tuin", zegt onderzoekscoördinator Peter van Breugel. Iets dat 'burgermeter' Jeroen beaamt: "We zijn hier in Nesselande gaan wonen omdat het hier zo mooi en groen is. Ik wilde graag kijken of de luchtkwaliteit ook in orde is."
En gelukkig voor Jeroen, zit het met de luchtkwaliteit in zijn straat wel goed. De gemeten stikstofwaarden in zijn tuin zijn erg laag. "Het is in de regio Rijnmond veel erger geweest", legt Van Breugel uit. "De luchtkwaliteit wordt steeds beter. Maar hier en in de rest van de randstad is het natuurlijk wel slechter dan de rest van het land. Daarom is het verstandig om de luchtkwaliteit te blijven verbeteren."
Op geen enkel 'burgermeetpunt' in de regio wordt de Europese grensnorm van 40 microgram NO2 per kubieke meter overschreden. Dit is in reguliere onderzoeken van de DCMR op enkele drukke locaties in de regio wel het geval. Verder verschillen de resultaten uit het burgeronderzoek niet veel van de reguliere metingen van de DCMR. Alle resultaten uit het onderzoek 'Samen Meten' zijn hier te vinden.