Natuur rond Rozenburg flink gekapt en gesnoeid

De onaangekondigde kap van 88 populieren op Landtong Rozenburg viel niet in goede aarde bij de bewoners. Nu blijkt nog veel meer natuur rond het dorp te worden gekapt en gesnoeid. Maar daar wordt gelukkig beter over gecommuniceerd, stellen de Bomenridders.

De radarpost op de Landtong had door de hoge bomen onvoldoende zicht op de plezierbootjes langs de kant. Daarom moesten ze weg, stelt Jan Putters, beheerder Groen bij Havenbedrijf Rotterdam. 

Rijkswaterstaat was al met de kap gestart, voor de bewoners waren geïnformeerd. "Buitengewoon irritant hoe dat is gelopen", aldus voorzitter Pim Jansen van de Bomenridders. "Wij hadden graag willen meedenken over een andere oplossing."

Dat kan achteraf alsnog. De bomenrij op de Landtong wordt namelijk vervangen. Maar er komen minder hoge exemplaren dan die er stonden en bewoners mogen meedenken over welke soort geplaatst wordt.

Begrazingsweide


Vorige week vond er ook een bewonersbijeenkomst over het beheerplan voor de begrazingsweide op de Landtong. Het plan dat Buro Stadsnatuur digitaal presenteerde, viel in goede aarde bij de online-deelnemers. 

Groenbeheerder Putters over de inhoud: "Er gaan hier twintig Schotse Hooglanders rondlopen en er gaat vaker gemaaid worden, zodat de vegetatie gevarieerder wordt. Als we hier niets doen, groeit dit hele gebied dicht met duindoorn. "

Ook rondom het dorp gaat er vanaf deze week tot het einde van het jaar flink gekapt en gesnoeid worden. Zo staan de bomen in het bosplantsoen langs de Noordzeeweg te dicht op elkaar, waardoor ze minder goed groeien. 

Harmen van der Meulen is als boomtechnisch adviseur van Idverde bij deze werkzaamheden betrokken. Hij heeft de bomen gemarkeerd die oud zijn of dreigen om te vallen en dus verwijderd mogen worden.

Van der Meulen: "Er staan hier vooral populieren, maar die zijn allemaal van dezelfde leeftijd. We willen meer variatie in soorten en gaan dus ruimte maken voor jonge, andere bomen zoals de Iep, Esdoorn, de Berk, tamme Kastanje en de meidoorn. Het wordt niet minder maar wel beter voor de biodiversiteit."

Kaalslag

De lange bomenrij langs de A15 aan de dorpskant wordt eveneens omgezaagd. Op verzoek van de Bomenridders gebeurt dit niet rigoureus, maar stapsgewijs: eens in de vijf jaar.  

Jan Putters: "We gaan 112 van de 240 populieren rooien. Dat doen we per tien stuks, en daartussen zetten we nieuwe bomen. Dat is om te voorkomen dat in de toekomst een kaalslag ontstaat en heel Rozenburg straks in z'n hemd zit."

Ook hier kunnen bewoners weer meedenken welke bomensoort teruggeplaatst worden. Pim Jansen is te spreken over dit maatwerk. "Het is goed dat de bewoners erbij betrokken worden. Jammer dat er zoveel gekapt wordt, maar er moet nu eenmaal onderhoud plaats vinden."

De voorzitter van de belangenvereniging is niet te spreken over het geharrewar rond de noodzaak van wel of geen kapvergunning. Voor het snoeien en kappen van lange rijen populieren is geen vergunning nodig. Daarom wil hij dat de gemeente de APV aanpast. "Dat vragen we nu al enkele jaren aan de politiek, helaas zonder resultaat vooralsnog."

 

Deel dit artikel: