nieuws

Raadscommissie slaapt beter na uitleg over ammoniumnitraat, situatie in haven anders dan in Beiroet

Het is ondenkbaar dat in Rotterdam eenzelfde explosie kan plaatsvinden als in augustus in Beiroet. De omstandigheden, de wetgeving en het toezicht zijn totaal anders. "De haven van Rotterdam is veilig", stellen experts tijdens een digitale bijeenkomst met de Rotterdamse raad.
De gemeenteraad had om dit overleg met de Havenmeester, de milieudiensst DCMR en Veiligheidsregio gevraagd na een uitzending van Nieuwsuur over de aanwezigheid van een schip met 7500 ton ammoniumnitraat in de Merwehaven in Rotterdam, vlakbij een woonwijk. En dat stelde de raad niet gerust.
Het schip, Ditlev Reefer, voldeed volgens Havenmeester René de Vries aan alle veiligheidseisen en (inter)nationale wetgeving. Het had niet de zwaarste vorm van ammoniumnitraat aan boord. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en het is twintig uur na aankomst weer vertrokken.

Reconstructie

De raadscommissie kreeg een animatiefilm te zien, waarin de ramp in Beiroet minutieus werd gereconstrueerd. In de loods in Beiroet lag verouderd ammoniumnitraat, naast stapels vuurwerk, autobanden en ontstekingslont. De zakken waarin de gevaarlijke stof was verpakt, waren beschadigd en de loods werd slecht geventileerd.
"Alles wat je niet moet doen met ammoniumnitraat, is daar gebeurd." stelde Cees Boon van Havenbedrijf Rotterdam. "Als veiligheidsadviseur word ik hier heel boos van."
De DCMR liet vervolgens foto's zien van de opslagloods bij Yara in Vlaardingen. Een opgeruimde, brandwerende bunker, waar de stof in 'big bags' op afstand van elkaar staat opgeslagen. "Een beheerste en veilige situatie".

Brandbevorderend

Ammoniumnitraat is een wit, kristallijn zout, dat niet brandt maar wel brandbevorderend werkt in bepaalde omstandigheden. Wereldwijd is er 22 miljoen ton van deze stof in omloop. Daarvan komt jaarlijks 280.000 duizend ton met tientallen zeeschepen naar Rotterdam. Ongeveer een derde deel wordt doorgevoerd en ruim twee derde wordt hier in de haven opgeslagen.
Yara in Vlaardingen is het enige bedrijf waar ammoniumnitraat wordt opgeslagen en bewerkt. Twee procent van het totaal aan ammoniumnitraat in heel de Rotterdamse haven komt met schepen aan bij ligplaatsen dicht bij een woonwijk. "Er is geen aanleiding om die situatie te veranderen. De afstand en omstandigheden zijn veilig"

Gerust naar bed

De raadscommissieleden reageren opgelucht na de presentatie. "Ik slaap wat geruster vannacht", zegt Dieke van Groningen (VVD). Ook Stephan Leewis (GroenLinks) vindt het een verhelderende presentatie, maar vraagt zich nog wel af waarom niet alle op- en overslag van ammoniumnitraat in de Europoort en Maasvlakte gebeurd.
Havenmeester de Vries benadrukt nogmaals geen reden te zien om de eisen voor schepen die dichter bij de stad moeten liggen aan te passen. "Maar vanwege uw zorgen, hebben we toch nader onderzoek gedaan naar de situatie met ammoniumnitraat in Rotterdam."

Risicoscenario's

"We hebben twee dagen lang allerlei risico-scenario's doorgenomen", vervolgt hij. "De definitieve uitkomst volgt eind van dit jaar, maar de voorlopige conclusie is dat het systeem klopt, qua internationale regels, nationale wetgeving en extra veiligheidseisen in Rotterdam. Er is voldoende toezicht en de crisisdienst heeft voldoende kennis bij de bestrijding een eventueel incident."
Een van de medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam is na de ramp al een paar keer naar Beiroet afgereisd. "We gaan ze helpen het havenmanagementsysteem te verbeteren. Er valt daar nog een hoop te leren."
Volgend jaar gaat het gesprek over de veiligheid in de haven verder. Havenwethouder Van Gils wil dat er nog eens goed gekeken wordt of de zonering voor gevaarlijke stoffen nog wel bij deze tijd past. Die zonering geeft de effecten van de opslag en het verplaatsen van gevaarlijke stoffen op de bevolking weer.
Deze risicostudie is al tien jaar oud, dus moest hoognodig weer eens worden afgestoft. De Vries: "Maar veel zal er niet veranderen, want de specificaties voor gevaarlijke stoffen blijven hetzelfde."