nieuws

Rotterdam pakt meer onveilige plekken in de stad aan

De huidige situatie bij de uitrit van Shell op de Maasboulevard.
De huidige situatie bij de uitrit van Shell op de Maasboulevard. © Google Streetview
Rotterdam gaat meer onveilige plekken in de stad aanpakken. De gemeente wil zogeheten 'blackspots' veiliger maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het gaat om plekken waar de afgelopen tijd minimaal zes ongelukken met letsel zijn geweest. Een nieuw rekenmodel moet bovendien bijdragen aan het voorkomen van blackspots.
De gemeente neemt vooral kruispunten of oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de schop. Er zijn dit jaar al vijf van dat soort punten aangepakt, maar volgend jaar staan er nog eens 23 op de planning. Dit zijn zowel plekken die onveilig blijken door een ongeval of data, als locaties die onveilig aanvoelen.
Aanpassingen die doorgevoerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld het veranderen van de wegindeling, de aanleg van drempels of het verlagen van de maximumsnelheid. Per situatie wordt dit bekeken.

Rekenmodel om blackspots te voorkomen

Omdat het oplossen van een blackspot eigenlijk altijd te laat komt, wil de gemeente ook ongelukken gaan voorkomen door met een nieuw rekenmodel aan de slag te gaan. Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die op basis van data de verkeersveiligheid in de stad in kaart gaan brengen.
"Dit model voorspelt waar een grote kans ontstaat op onveilige verkeerssituaties en legt verbanden tussen kenmerken van ongevallen en kenmerken van de weg, de omgeving en het verkeer", zegt de gemeente. "Daarmee helpt het model aan te geven welke locaties het eerst moeten worden aangepakt."
Ook weggebruikers is gevraagd om hun mening over de veiligheid in het verkeer middels een enquête. "Zo zijn er meer dan vierduizend onveilige locaties ingestuurd, verspreid over alle veertien gebieden in de stad", vertelt wethouder Judith Bokhove (mobiliteit).
De gemeente gaat op basis daarvan en op basis van de data uit het model in 2021 in alle veertien gebieden tenminste één plek aanpakken. Het gaat onder meer om de kruising van de Dorpsweg en Wolphaertsbocht voor de Maastunnel en de uitrit van tankstation Shell aan de Maasboulevard. "Uiteindelijk willen we dat iedereen veilig mee kan doen aan het verkeer en zich dan ook veilig voelt."