nieuws

Provincie wil 3 miljard investeren in snelle treinverbinding tussen universiteiten

De provincie Zuid-Holland heeft plannen om een nieuwe snelle lightrailverbinding aan te leggen van Leiden, via Delft en Rotterdam, naar Dordrecht. Daarmee kan gereisd worden zonder spoorboekjes en zijn reizigers sneller op hun bestemming.
De kosten? Drie miljard. Maar de plannen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Een deel van het Nationaal Groeifonds is beschikbaar om te investeren in het openbaar vervoer. Daardoor heeft het kabinet nu veel geld beschikbaar voor een plan als de lightrailverbinding.
"Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om een boost te geven aan het verdienvermogen in Nederland", legt Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, uit. De provincie slibt dicht volgens Smit. Er is een enorme woningbouwopgave en er bevinden zich veel centra van innovatie en ontwikkeling, zoals de campussen van de universiteiten.

Economische groei

Volgens Smit is een lightrailverbinding daarom een 'geweldige investering om ervoor te zorgen dat we niet stil komen te staan in Zuid-Holland'. Ook zorgt de verbinding ervoor dat het economische groeivermogen in de provincie een stimulans krijgt. Volgens Smit zou de economie door te investeren in openbaar vervoer enkele procenten per jaar, tot maximaal tien procent groeien.
Maar hoe leidt investeren in openbaar vervoer tot economische groei? De 'oude lijn', tussen Leiden en Dordrecht, is volgens Smit een aaneenschakeling van de campussen van de universiteiten. "Dat zijn broeinesten van innovatie. Dus als je de mobiliteit stimuleert, dan stimuleer je daarmee enorm het verdienvermogen in dit gebied."
Met investeren in moderne vormen van openbaar vervoer ontstaat volgens Smit een keten van centra met kennis over innovatie, duurzaamheid en energietransitie. "Die zullen uiteindelijk in staat zijn om het verdienvermogen in Zuid-Holland aanzienlijk te verhogen."

Aantal inwoners groeit

Een andere reden om te investeren in een snelle lightrailverbinding is de groei van het aantal inwoners. Volgens Smit moeten er de komende jaren honderdduizenden woningen gebouwd worden in Zuid-Holland. Ook zal de provincie 400.000 nieuwe inwoners verwelkomen.
"Als we dat allemaal goed willen huisvesten, dan zijn goede vormen van moderne openbaar vervoer, waarbij mensen zich heel snel van A naar B kunnen bewegen, een eerste vereiste."

Minder reizigers door corona

Maar is investeren in openbaar vervoer wel nodig als we steeds meer thuiswerken? Volgens Smit is dat zeker het geval. "Ook in de toekomst zul je van A naar B moeten kunnen. Vergeet niet: als er 400.000 mensen extra komen wonen in Zuid-Holland en er ruim 200.000 woningen gebouwd gaan worden, dan kun je op je klompen nagaan dat het huidige systeem vol slibt. Ook met minder verkeer, zoals nu."

Nog even geduld

De nieuwe lightrailverbinding zal naar schatting zo'n 3 miljard euro kosten. De financiering daarvan zal vanuit de regio en het Rijk komen. Een onafhankelijke commissie zal de plannen beoordelen. In de eerste helft van het komende jaar zal er een beslissing over de voorstellen worden gemaakt. Als de plannen worden doorgezet, dan zal de lightrailverbinding er naar verwachting over tien jaar liggen.