nieuws

'Meer onderzoek nodig naar milieueffecten gas opbergen onder zeebodem'

Het opvangen, transporteren en opslaan van koolstofdioxide onder de bodem van de Noordzee, ook wel het Porthos-project genoemd, kan nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en voor natuurgebieden en beschermde soorten in het Rotterdamse havengebied. Dat schrijft de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies op verzoek van de minister van Economische Zaken.
De commissie vindt dat de soms onzekere effecten beter moeten worden beschreven in de projectplannen. Zo moet duidelijk worden gemaakt hoe de gevolgen voor de natuur in de gaten worden gehouden. Ook is nog onduidelijk hoe die gegevens vervolgens worden gebruikt om het project bij te sturen.
Ook heeft het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 afkomstig van bedrijven in het Rotterdamse havengebied gevolgen voor de luchtkwaliteit. Het systeem vraagt veel energie en leidt tot uitstoot van bijvoorbeeld stikstofverbindingen. De commissie wil ook duidelijkheid over het afvangen, mede omdat nog niet bekend is welke bedrijven CO2 aanleveren. Dit alles zorgt er bij elkaar voor dat onduidelijk is of Porthos echt bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
Lees meer: 100 miljoen subsidie voor opslaan CO2 in de Noordzee
Aangezien het Porthos-project het eerste is waarin CO2 wordt opgevangen in lege gasvelden onder de zeebodem vindt de Commissie voor de Milieueffectrapportage het ook belangrijk dat er een monitoring- en evaluatieplan komt. Daar moet bijvoorbeeld ook in staan hoe de koolstofdioxide in het transportsysteem wordt gevolgd. Op die manier kan bij een eventuele lekkage snel worden ingegrepen.
De commissie heeft de bij het project betrokken partijen gevraagd om met aanvullende informatie te komen. Deze hebben beloofd om binnen twee weken met extra uitleg te komen. Daarna neemt de minister een besluit over de vergunningen voor het project.