nieuws

Sloop 216 woningen Fazantstraat van de baan na protesten bewoners en verdeelde coalitie

De CU/SGP, PvdA  GroenLinks en D66 in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat er wordt afgezien van de sloop van de 216 woningen in de Rotterdamse Fazantstraat in de wijk Carnisse. Ook moeten er geen woningen worden onteigend. De partijen willen dat er samen met de bewoners naar een nieuw plan wordt gekeken. Ze komen met die boodschap na verzet van bewoners tegen de sloop. Ook blijkt het opkopen van de huizen die weg moeten veel duurder te worden. Daarmee zijn de sloopplannen zo goed als van de baan.
Wethouder Kurvers heeft aangegeven dat hij naar de voorstellen wil kijken. "Ik heb veel vragen gekregen van alle fracties uit de raad van Rotterdam over de herstructureringsplannen in de Fazantstraat. Ik ben bereid om de plannen in overleg met de raad aan te passen. De bewoners hebben vorige week hun mening kunnen geven in de commissie. Voor die tijd ben ik bij diverse bewoners in de Fazantstraat op bezoek geweest. Veel bewoners hebben aangegeven behoefte aan verbetering van hun woningen te hebben en sommigen willen daarbij ook hulp van de gemeente. Daar kunnen we deels voor zorgen. Ik wil graag samen met de raad tot een passende oplossing komen waarbij minder sloop een optie is."
De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft ook zelf een voorstel geschreven om de buurt op te knappen zonder te slopen. De panden zijn in te goede staat dat het afbreken volgens de gehele oppositie onnodig is. Renovatie of samenvoegen kan wel.
Verder wordt gepleit voor het opknappen van de buurt. Bijvoorbeeld het aanpakken van zwerfafval, het ophogen en opnieuw leggen van de straten en trottoirs, vergroenen van de wijk, en extra voorzieningen in de wijk aanleggen. Ook wordt gevraagd om de huisjesmelkers aan te pakken.
Eind september kwam het nieuws naar buiten. De bewoners en eigenaren kregen een brief van de gemeente. Daarin stond dat er 216 woningen moeten worden gesloopt. Andere huizen worden samengevoegd, er worden nieuwe woningen en voorzieningen gebouwd, en ook wordt de buitenruimte opgeknapt. Die renovatie van de straat is volgens bouwwethouder Kurvers nodig, omdat er veel achterstallig onderhoud is. Daardoor zouden veel huizen woontechnisch niet meer in orde zijn. Ook zou de buurt onveilig zijn.
Lees meer: Bewoners Rotterdamse Fazantstraat in verzet tegen dreigende sloop van hun woningen
Eigenaren en bewoners van de woningen in de Fazantstraat zeggen dat het beeld dat de gemeente van hun straat heeft niet klopt. De huizen zijn niet in een slechte technische staat en er is geen onveilige situatie in de buurt.
Vorige week woensdag kwamen bewoners en verhuurders naar het stadhuis om hun ongenoegen over het sloopplan uit te spreken. Hun boodschap is duidelijk: "Sloop onze woningen in de Fazantstraat niet. Ze zijn goed onderhouden. Wij willen hier geen duurdere, nieuwe huizen. Dit is het laatste stuk betaalbaar Rotterdam." Lees meer: Bewoners Fazantstraat tegen gemeenteraad Ongelooflijk huizen slopen in een tijd van woningnood
Voor de betreffende woningen is nu een regeling getroffen dat de eigenaren ze alleen maar aan de gemeente kunnen verkopen. Voor de panden die gesloopt moeten worden, geldt ook nog eens dat als ze over twee jaar niet aan de gemeente verkocht zijn, de woning onteigend kan worden. Woningbezitters vrezen dat ze van het geld dat de gemeente voor het pand wil betalen uiteindelijk geen nieuwe vergelijkbare panden kunnen kopen.
"We hebben vorige week bewoners gehoord waarom dit geen goed plan is. Voor veel raadsleden is dit reden geweest om nog een keer na te denken. Het kost ook veel. We hebben er goeie hoop op dat er een meerderheid tegen sloop in de raad zal zijn", zegt Astrid Kockelkoren van GroenLinks.
De gemeenteraadsleden gaan woensdag met elkaar in overleg wat er nu moet gebeuren met het voorstel van wethouder Kurvers. Komende donderdag moet de raad dan een besluit nemen over het plan.