nieuws

Al tientallen klachten binnen bij Meldpunt Wmo Rotterdam: 'Je kan niet meer spreken van 'incidenten''

Chronisch zieken, mensen met fysieke of mentale problemen en andere hulpbehoevenden kloppen bij de gemeente Rotterdam aan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), maar krijgen die zorg niet altijd. Dat leidt tot schrijnende situaties. Bij het Meldpunt Wmo kunnen mensen sinds deze week met hun klachten terecht en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.
De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Maar dit gaat dus vaak mis. Dat zo'n meldpunt hard nodig is, weet oprichtster Nazanin Jarahi. Ze is als sociaal pedagogisch hulpverlener al vijftien jaar werkzaam in de ggz en hoort al jaren lang verhalen van problemen met de wmo.
"Toen ik laatst aanwezig was bij een patiënt tijdens een zorgconsult, kon ik het niet meer verteren. Ik moést een meldpunt maken", legt ze uit. En een ander voorbeeld: "Ik kreeg vandaag een filmpje te zien van een gehandicapte vrouw, die geen begeleiding krijgt en waarvan de zorgaanvraag is afgewezen. Ik heb voor het eerst een traantje gelaten."
Het leidde inmiddels al tachtig tot negentig meldingen van mensen die problemen hebben met wmo. Van lange wachttijden tot afwijzingen en daardoor helemaal niet geleverde zorg. "Ik krijg er geen geld voor of zo, maar ik doe dit in mijn vrije tijd. Als ik het niet doe, doet niemand het. Ik kan zelf de dupe zijn over twintig jaar."

Schrijnend

Leefbaar Rotterdam-raadslid Ehsan Jami was als adviseur betrokken bij het opzetten van het meldpunt. Volgens hem is de maat vol. "Dit meldpunt komt echt vanuit de zorgverleners zelf. Ze willen een punt maken, want ze hebben te maken met extreem schrijnende gevallen", vertelt hij.
Normaliter wordt melding gemaakt bij de Vraagwijzer van de gemeente als mensen wmo-voorzieningen nodig hebben. Die aanvraag wordt dan behandeld binnen een bepaald termijn, maar volgens Jami wordt die termijn nu vaak niet gehaald.
"Ik heb met advocaten en juristen gesproken, die ontzettend veel zaken doen met Rotterdamse burgers die aanvragen hebben ingediend en vervolgens acht weken moeten wachten, voor een simpele wc geplaatst is bijvoorbeeld. Soms wordt het pas geregeld nadat een journalist of een raadslid aan de bel heeft getrokken. Dat kan natuurlijk niet."

Geen incidenten

Jami spreekt van een structureel probleem. "Ik ben bang voor een soort tweede toeslagenaffaire", vertelt hij. "Ik heb al veel gedupeerden gesproken, dus dan kan ik niet meer spreken over 'incidenten'."
De Rotterdamse ombudsman heeft al het meldpunt zorg, maar dat is volgens Jami niet voldoende. "Dat meldpunt is niet alleen niet te vinden, maar ik merk ook dat er vanuit de politiek niets mee gedaan werd. Dit moet nu gewoon politiek opgelost worden."
Jami wil met alle informatie vanuit het meldpunt opnieuw een debat aanvragen en de wethouder van zorg, De Langen, "wijzen op de realiteit". "Want er zijn mensen die zeggen dat het koek en ei is, maar dat is het niet."
Volgens hem is er, vooral door onwetendheid, een gebrek aan inlevingsvermogen bij collega-raadsleden. "Ik ben hier nu sinds augustus mee bezig en als je die verhalen van de mensen aanhoort, dan zijn het opeens geen getallen meer. Dan zijn het mensen van vlees en bloed; dan had het je moeder kunnen zijn die geen zorg krijgt. Dát wil ik aantonen."

Reactie Ombudsman

De Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld zegt dat het Meldpunt Zorg in Rotterdam werkt. "Wij krijgen ook geen klachten over de afhandeling. Genoeg mensen weten de weg naar ons te vinden. De klachten worden soms via de gewone weg afgehandeld. Dan krijgen mensen een uitgebreid oordeel. Soms is ook een spoedinterventie nodig als de nood hoog is."