nieuws

Groen licht voor tweede toltunnel

tunnelvariantencopy.jpg
tunnelvariantencopy.jpg
ROTTERDAM - Rotterdam en het Havenbedrijf kunnnen beginnen met voorbereidingen voor de aanleg van de tweede oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg die wordt betaald door tolheffing.
Een ruime Kamermeerderheid steunt een motie van CDA en VVD om de publiekprivate samenwerking mogelijk te maken. Dat is de uitkomst van de laatste stemming in de Kamer voor het Kerstreces. In een debat zei minister Eurlings onlangs ook al dat hij tol voor de nieuwe oeververbinding wel ziet zitten, maar toen was er nog geen Kamermeerderheid voor het voorstel. De tunnel is belangrijk voor de ontsluiting van de haven en het Westland.
Animatie: twee mogelijkheden voor de lokatie van de tweede tunnel