nieuws

Het politiek jaar van Rotterdam: ophef over sloop huizen Fazantstraat, strijd tegen corona en volgend jaar dan tóch nieuw stadion voor Feyenoord?

Rotterdam skyline
Rotterdam skyline © Rick Huijzer
Het was een surrealistisch beeld: de bijna compleet verlaten straten in de binnenstad van Rotterdam tijdens de eerste coronalockdown. Winkels en horecazaken, waar het een paar dagen daarvoor nog druk was, waren nu leeg en de lichten gedimd. De theaters, bioscopen en uitgaansgelegenheden; alles zat op slot.
Het jaar 2020 zit er bijna op. Voor de Rotterdamse politiek was het een bewogen jaar. Natuurlijk vooral door de uitbraak van het coronavirus, die de stad letterlijk stil zette. Ook de lokale politiek. De vergaderingen werden uitgesteld en na een paar weken ging het werk online verder. Het werd een jaar van hulpaanvragen voor steun en het zoeken naar manieren om de besmetting met corona zo klein mogelijk te houden.

Grote gevolgen

Al snel werd duidelijk dat de corona-uitbraak en de daarop volgende lockdown grote gevolgen zouden hebben voor zzp'ers en ondernemers. Hun werk was ineens weggevallen. Met een sneltreinvaart werd de Tozo-regeling uit de grond gestampt, om zo Rotterdammers in nood financieel te helpen. Het was snel schakelen voor de gemeente. Ambtenaren werden van hun eigenlijke werk gehaald en op de uitrol van de hulpaanvragen gezet.
Lees meer: Ombudsman: Gemeente schoot tekort bij hulp aan door corona getroffen Rotterdammers
De gemeenteraad volgde de ontwikkelingen nauwgezet. Bij zaken die niet goed gingen werd direct aan de bel getrokken. Waarom duurde de aanvraag van de Tozo zo lang? Er kwamen ook voorstellen om de getroffen horeca-ondernemers te helpen met het uitbreiden van de terrassen. Wat kon er gedaan worden voor de uitgaanssector of de cultuurinstellingen?
Lees meer: Tot april overdekte winterterrassen in Rotterdam
Ook de scholen en de leerlingen hadden hulp nodig. Rotterdam startte daarom met de zomercampus om zo de onderwijsachterstanden zoveel mogelijk terug te brengen. Door hulp van geldschieters en bedrijven kregen scholen laptops voor leerlingen die dat zelf niet konden betalen. Ook werden er wifi-hotspots geregeld.

Aboutaleb in de strijd tegen corona

Burgemeester Aboutaleb is vanaf het eerste moment van de lockdown als voorzitter van de Veiligheidsregio druk bezig met het bestrijden van de corona-uitbraak. Hij bepaalt met zijn staf na het advies en de opdracht van het kabinet wat er gedaan moet worden om het aantal besmettingen tegen te gaan.
Als in de zomer steeds meer studenten besmet worden gaat hij met de studenten in gesprek. "Het doel was hetzelfde bij iedereen, hoe gaan we ervoor zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt?", aldus Tristan Gayral van RSV Sanctus Laurentius na het gesprek met de burgemeester. Gayral noemde de groep Rotterdamse studenten die besmet was geraakt met het coronavirus een 'wake-up call'. "Vooral even het besef dat het toch dichterbij is dan gedacht."
Lees meer: Studentenverenigingen starten anti-coronacampagne gericht op studenten
Samen met de gemeente bedenken de studenten een campagne, die later ook landelijk zal worden opgepakt. En in augustus komt Rotterdam met een proef voor het dragen van een mondkapje in delen van de binnenstad. Er komt veel kritiek op van de ondernemers, maar het blijkt later de voorloper te zijn van de landelijke plicht die in december van start is gegaan.
In oktober blijkt burgemeester Aboutaleb zelf besmet te zijn met het coronavirus. Ondanks alle maatregelen, die hij strikt opvolgt. Aboutaleb heeft milde klachten zit thuis-isolatie maar werkt door. Hij blijft de Rotterdammers oproepen zich aan de regels te houden. "De mondkapjes zijn nu nog niet verplicht, maar wacht er niet mee. Zet ze nu al op."
Tekst gaat verder onder afbeelding

Plannen aanpassen

Ook de gemeente zelf wordt dit jaar ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Zo zijn er dit jaar veel minder inkomsten. Bijvoorbeeld doordat de stroom toeristen die normaal gesproken naar de stad komt nu helemaal is opgedroogd, Door de lockdown zijn de parkeerinkomsten ook flink gedaald. En, 2020 zou ook het jaar van het Songfestival worden. Ook dat ging door het virus uiteindelijk niet meer door.
Tekst gaat verder onder afbeelding
Dit stadsbestuur zag een van de belangrijkste doelen voor deze 4 jaar al snel sneuvelen. Voor de coronacrisis werd hard gewerkt om het aantal werkzoekenden terug te brengen tot 30 duizend. Maar al in het voorjaar werd duidelijk dat dat niet meer haalbaar was door corona.
Lees meer: Niet bezuinigen maar investeren; Rotterdam wil 'niet meegaan in economische malheur'
Rotterdam wil er alles aan doen om beter door de coronacrisis te komen dan in de financiële crisis van tien jaar geleden het geval was. De bouw van woningen moet nu doorgaan en er wordt geïnvesteerd in projecten die werk opleveren en de stad verbeteren.

Fazantstraat

Na het voorjaar worden ook weer andere onderwerpen (online) door de raad opgepakt. Zo wordt een raadsenquête gehouden over het warmtebedrijf, komen de eerste plannen van de renovatie van Boijmans op tafel en in december wordt er ingestemd met het bestemmingsplan van Feyenoord City.
Maar met de kerstvakantie in zicht kreeg de Rotterdamse raad het nog even zwaar voor de kiezen. Oorzaak: de sloopplannen van de Fazantstraat in de wijk Carnisse. Bewoners horen in september dat er 216 woningen gesloopt gaan worden om plaats te maken voor nieuwbouw.
Er komt veel verzet. Boze woningeigenaren komen naar de Coolsingel om hun bezwaren kenbaar te maken tijdens een vergadering. Een paar dagen daarvoor zijn raadsleden al in de straat langs geweest. Bij diverse partijen die eerst nog positief over het plan waren, komt toch de twijfel. Dan volgt de inspraaksessie op het stadhuis.
Lees meer: Bewoners Fazantstraat tegen gemeenteraad: 'Ongelooflijk, huizen slopen in een tijd van woningnood'
Hans van Putten van Leefbaar Rotterdam vindt dat het plan niet kan: "De huizen zijn bouwtechnisch nog prima in orde en het zijn huizen voor de middenklasse. Die moet je niet slopen." Ook de coalitiepartijen GroenLinks, D66, CU-SGP en de PvdA zien niets meer in het voorstel van wethouder Kurvers. "Het zijn juist de huidige bewoners die je op Zuid wil hebben, waarom die nu wegsturen", aldus Chantal Zeegers van D66. Wat ook meespeelde was dat het opkopen van de woningen steeds duurder dreigde te worden.
Tekst gaat verder onder afbeelding
Ondertussen werkt Ellen Verkoelen van 50Plus een plan voor de oppositie uit, over wat er dan wel in de Fazantstraat moet gebeuren. Dat is geen sloop en onteigening, maar juist samenvoegen en renoveren van woningen als bewoners zelf willen vertrekken. Van Putten van Leefbaar werkt aan oplossingen om de straat nu te verbeteren. Een kleine week later wordt er over het voorstel gestemd.

Geen coalitiecrisis, wel zware gesprekken

De VVD en het CDA houden nog vast aan het plan. VVD-fractievoorzitter Karremans is verbaasd dat de andere coalitiepartijen deze bezwaren hebben. Er volgen pittige gesprekken tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. GroenLinks, D66, CU-SGP en de PvdA geven aan dat ze bouwplannen van het NPRZ nog steeds steunen om zo diverse wijken op Zuid te verbeteren, maar dit voorstel gaat ze te ver.
Uiteindelijk wordt het plan van tafel gehaald. Was het een crisis die de coalitie in gevaar heeft gebracht? Nee, zeggen alle betrokken. De coalitie heeft niet op klappen gestaan. Vincent Karremans van de VVD: "Alle partijen staan nog achter de bouwafspraken."
De coalitiepartijen die nu tegen hebben gestemd laten ook weten bij nieuwe plannen niet automatisch tegen sloop te zullen zijn. Ieder voorstel zal apart bekeken en afgewogen worden. Het is een oplossing voor de Fazantstraat, maar de oppositie zal de coalitiepartijen bij elk ander sloopplan nog lang herinneren waarom toen slopen niet kon en bij andere plannen weer wel.
Lees meer: Sloop 216 woningen Fazantstraat van de baan na protesten bewoners en verdeelde coalitie

2021 het jaar van het nieuwe stadion?

Het nieuwe jaar gaat er één worden van grote beslissingen. Direct na het kerstreces is het vol aan de bak met de toekomstplannen van het Recreatieoord Hoek van Holland. Net voor het kerstreces is al overleg met de eigenaren van huisjes op het park geweest. In de eerste commissievergadering van januari komen de eigenaren en gebruikers van het recreatieoord naar de Coolsingel om hun onvrede en onzekerheid over de plannen te uiten. Eind van de maand moet dan de knoop al definitief worden doorgehakt.
Lukt het de wethouders Kasmi en Kurvers om de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak en de garantie dat er goed met de belangen van de recreanten wordt omgegaan? Of gaat het plan alsnog van tafel zoals al met eerdere van dit soort voorstellen voor het recreatiepark is gebeurd?
Een ander belangrijk dossier gaat de bebouwing aan de Parkhaven worden. Het eerdere voorstel van de ontwikkelaars is ingetrokken en wordt aangepast. In februari moet dat gepresenteerd worden. Kan het bouwen op deze locatie door beugel of moet dit stukje kade onaangetast blijven?
Tekst gaat verder onder afbeelding
Ook moet de knoop worden doorgehakt over hoe de verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen er uit gaat zien. Is er nog extra geld opgehaald om het museum nog luxer te maken of blijft het bij een noodzakelijke renovatie. Ook moet er in 2021 besloten worden wat er met het Warmtebedrijf gaat gebeuren. Gaat het failliet of komt er alsnog een leiding richting Leiden?
Misschien wel het belangrijkste moment van het politieke jaar 2021 zal in september gaan plaats vinden. Gaat Feijenoord definitief voor het nieuwe stadion of niet. Als het stadion er niet komt, dan moet het hele plan zoals het er nu ligt weer terug naar de tekentafel.
Tekst gaat verder onder afbeelding
Het wordt dus een druk jaar met zware besluiten die genomen moeten worden. Juist het songfestival kan de stad in 2021 weer wat lucht en plezier geven.