nieuws

Nederlandse bevolking groeit minder hard, Rotterdam laat lichte groei zien

De Nederlandse bevolking is door de coronacrisis minder hard gegroeid dan verwacht. Er kwamen 63-duizend inwoners bij. Dat is de helft minder dan vorig jaar, meldt het CBS. In Rotterdam was nog wel sprake van een lichte groei van het aantal inwoners. In Dordrecht en Barendrecht is er juist een bevolkingskrimp.
Het CBS had verwacht dat de bevolking in 2020 zou groeien naar 17,5 miljoen mensen, maar dat aantal is niet gehaald.
Door de uitbraak van het coronavirus overleden er meer mensen dan normaal. Door alle reisbeperkingen kwamen er ook minder migranten naar Nederland. Dat was vooral tijdens de eerste coronagolf het geval. Daarna kwam de migratie langzaam op gang en nam tijdens de tweede golf weer af, maar minder sterk dan tijdens de eerste golf.
De lichte groei van de bevolking is dan ook te danken aan migratie. Het aantal mensen dat naar Nederland kwam, was hoger dan het aantal dat het verliet.