nieuws

Pauluskerk vol tijdens lockdown: 'Gemeente, zorg voor meer dagopvang voor daklozen'

Vanwege het gure winterweer en de coronacrisis kunnen Rotterdamse dak- en thuislozen overnachten in de Maassilo. Maar als daar de lichten om 07.00 uur aan gaan, moeten de daklozen een uur later buiten staan. En dus staan veel van hen vanaf 08.30 uur voor de deur van de Pauluskerk, hopend op een beetje warmte. Maar de Pauluskerk mag vanwege corona maximaal dertig mensen binnen laten.
"De hele dag door staan er mensen in de rij, die eigenlijk even naar binnen willen", vertelt Ranfar Kouwijzer, dominee van de Pauluskerk. "Die willen warm worden, een kopje koffie en even naar de wc. Mensen zijn gespannen en het is slecht weer. Het is geen doen in deze tijd en corona heeft de situatie verergerd. Bibliotheken, winkelcentra, alles is dicht. Waar moet je dan heen als dakloze?"
Veel dak- en thuislozen kunnen terecht bij een dagopvang, het Leger des Heils bijvoorbeeld. Maar een grote groep, vooral Oost-Europeanen, heeft geen pas waarmee ze bij de reguliere dagopvang terecht kunnen. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. En dus moeten die onder meer naar de Pauluskerk. "Wij houden ons ook aan het maximum van dertig mensen tegelijkertijd binnen, daarna gaat de deur dicht", vertelt dominee Kouwijzer verder.
Tekst gaat verder onder de video:
Deze dakloze sliep afgelopen nacht in de Maassilo en vindt dat burgemeester Aboutaleb niet goed zorgt voor de dak- en thuislozen in Rotterdam.
"Iedereen die nog buiten staat moet dan een uurtje wachten. Daarna vragen we iedereen die binnen is naar buiten te gaan. Een uur wachten in deze tijd is toch echt niet fijn. De sfeer binnen wordt ook grimmiger. Mensen komen koud en nat naar binnen en moeten wachten, dan ben je natuurlijk niet vrolijk. Er wordt snel geduwd en gescholden. Voor de omgeving in de buurt is het ook niet fijn. Ik pleit richting de gemeente echt voor meer plaatsen waar mensen overdag warm kunnen worden."

Maassilo als dagopvang?

Tjalling Vonk, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP in Rotterdam, sluit zich aan bij die oproep. "Wij hebben er voor gepleit om de opvang in de Maassilo 24 uur open te stellen, dan hebben mensen ook overdag plek. Maar dat hebben we niet voor elkaar gekregen. Het ministerie stelt geld beschikbaar voor de nachtopvang, maar Rotterdam zelf doet niets extra's."
"We zien nu dat een grote groep mensen uit Oost-Europa nauwelijks naar binnen kunnen bij de dagopvang. En ze mogen niet naar binnen bij het Leger des Heils. Ze mogen wel in groepen van zes voor een uurtje naar binnen bij Stichting Ontmoeting, maar dat is eigenlijk geen dagopvang. Dan komt de druk heel erg op de Pauluskerk te liggen."

Bakkie koffie

Al in december kaartte de gebiedscommissie Rotterdam-Charlois dit probleem aan bij de gemeente. "We hebben toen een ongevraagd advies gestuurd", legt voorzitter Ronald Tol uit. "We constateerden toen al dat vanwege het coronavirus er meer dak- en thuislozen door de stad zwierven."
Vorige maand stuurde de commissie een tweeledig advies op: "Zorg dat de nachtopvang tijdelijk altijd open is en regel dagopvang. Dat eerste is door het ministerie geregeld, maar de dagopvang nog altijd niet."
Tol pleit ervoor om voor dagopvang te zorgen, zolang de lockdown nog duurt. "Het hoeft geen grote ruimte te zijn, maar gewoon een plek waar ze hun behoefte kunnen doen en een bakkie koffie kunnen halen. Ze kunnen nu nergens terecht."