Grote steden slaan alarm over onderwijsachterstanden en tweedeling door corona

De vier grote steden, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht willen een landelijk plan om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Ook moet elke leerling gelijke kansen krijgen. Dat schrijven de vier wethouders van die steden in een brief aan onderwijsminister Arie Slob.

Gevraagd wordt om meer leertijd en bijles, meer geld voor het aantrekken van nieuwe leraren en later kiezen voor het type middelbare school.

De situatie van een grote groep schoolgaande kinderen is door de corona-uitbraak 'zorgwekkend', zo zeggen de opstellers van de brief, onder wie ook wethouder Kasmi van Rotterdam. De sluiting van de scholen door de lockdown levert veel problemen op. Ondanks bijles is de achterstand niet ingehaald. Dat levert een tweedeling op die steeds groter wordt.

"Elke dag dat er kinderen niet naar school kunnen, is er één te veel", vertelt de Rotterdamse wethouder Said Kasmi van onderwijs. "In een grote stad als Rotterdam krijgen nog niet alle kinderen dezelfde kansen en de coronacrisis maakt dat nóg duidelijker. Achterstanden lopen harder op en de kansenongelijkheid neemt verder toe. We moeten de handen nu ineen slaan voor een nationaal plan om de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs op lange termijn maximaal te beperken."

Druppel op gloeiende plaat

De steden hebben zelf al maatregelen genomen, maar die zijn volgens de wethouders maar 'een druppel op een gloeiende plaat'. Zo werden in Rotterdam laptops en internet aangeboden aan gezinnen die geen computer hebben, zodat ze ook aan het online onderwijs mee konden doen. Ook was er een zomerschool om de achterstanden weg te werken. Maar ondanks al die extra’s zouden de vaardigheden van taal en rekenen harder achteruit zijn gegaan en de verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden.

Aangegeven wordt dat de problemen al bekend waren voordat corona uitbrak, maar nu zijn verergerd. "We weten dat de sociaal-economische situatie van ouders voor een heel groot gedeelte de schoolcarrière van leerlingen en scholieren bepaalt. Bijles en voorschoolse educatie kunnen hierbij helpen, maar bereiken deze groep kinderen en jongeren nog onvoldoende vanwege bijvoorbeeld geldgebrek bij de ouders. Kinderen van welvarende ouders krijgen deze extra ondersteuning vaak wel", zo schrijven de wethouders in de brief aan minister Slob.

Ook zouden kinderen die eerder een achterstand hadden, maar die wel hebben weggewerkt, nog vaak een te laag schooladvies krijgen. Ook het grote lerarentekort helpt niet om het probleem snel op te lossen.

Wensenlijst

De minister wordt gevraagd om voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar gratis voorschoolse voorzieningen aan te bieden. Ook moet er meer leertijd en begeleiding zijn voor kinderen die dat hard nodig hebben. Gedacht wordt aan het inzetten van zomerscholen, kopklassen, verlengde leertijd en hulp op maat.

Verder leeft de wens om de keuze voor type middelbare school uit te stellen. Nu wordt die keuze rond 11 jaar gemaakt, maar de vraag aan de minister is om eerst een brugklas te doen en dan pas te kiezen. Leerlingen die langer de tijd nodig hebben, kunnen dan ook een betere kans krijgen.

Verder wordt het rijk gevraagd snelheid te maken met het aanpakken van het lerarentekort. Zo zou er meer geld voor de nieuwe leraren moeten komen. De steden doen tenslotte een oproep om de scholen zo snel mogelijk weer te openen. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Onderwijs
Deel dit artikel: