Woningcorporatie Vestia wil zichzelf in drieën splitsen vanwege schulden

De Rotterdamse woningcorporatie Vestia wil zich opsplitsen om uit de financiële problemen te komen. Dat meldt Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Vestia wil verder in drie kleine organisaties: één voor Delft en Zoetermeer, één voor Den Haag en één voor Rotterdam.

De woningcorporatie met zestigduizend huizen kampt met hoge schulden. Een Vestia-medewerker deed in het verleden risicovolle beleggingen, bij onder meer Deutsche Bank. Hij kocht zogeheten derivaten met geld van Vestia en kreeg voor elke aankoop commissie. Deutsche Bank wist volgens Vestia van het handeltje van de medewerker, de woningcorporatie zelf niet. 

Vestia ging in 2012 tijdens de wereldwijde financiële crisis zwaar het schip in door de derivaten. De schade was miljarden euro's. Vestia kwam aan de rand van de afgrond te staan en moest overeind worden gehouden door andere woningcorporaties. Vestia was destijds de grootste woningcorporatie van Nederland.

De corporatiesector sprong bij en Vestia kocht de derivaten af, maar kreeg daar leningen voor terug met een relatief hoge rente. Geld kan je maar één keer uitgeven, dus onderhoud aan woningen en de verduurzaming daarvan is in de knel gekomen. 

Volgens Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos kan de woningcorporatie momenteel te weinig betekenen voor huurders door de hoge schuldenlasten. "Uiteindelijk moet je dan zeggen: het lukt ons niet en dan moet je hulp gaan vragen", zegt hij in het FD.

Dat doet Vestia door bij de sector aan te kloppen bij het Rijk en bij de sector voor steun. Ook wil de corporatie leningen met een hoge rente ruilen met die van andere corporaties, tegen een lagere rente. De andere corporaties moeten daar dan wel mee instemmen.

Om ervoor te zorgen dat de problemen bij Vestia niet ook tot problemen leiden bij andere corporaties, is de opsplitsing voorgesteld. Vestia weegt nu als één van de grootste corporaties zwaar in het stelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door de splitsing van Vestia en door de leningenruil wordt het risico daarvan verlaagd.  

Het FD meldt dat de opsplitsing niet het idee van Vestia zelf was, maar een voorwaarde voor hulp. Wat het voor het personeel gaat betekenen, is nog onduidelijk. De Rotterdamse tak telt zo'n 27 duizend woningen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Vestia
Deel dit artikel: